Člane in članice vljudno prosimo, da si rezervirate 21. 11. 2023 ob 18:00 za zbor članov in volitve. Zbor članov in volitve bodo potekali preko Zooma. Za vsa navodila spremljajte svojo e-pošto. 

V nadaljevanju predstavljamo članice, ki kandidirajo za upravni odbor. V vrstnem redu po funkciji in kot so njihove prijave prispele na volilno komisijo do 30.10.2023 do 20:00, ko se je iztekel rok za oddajo kandidature. Volilna komisija je pregledala prejete vloge in ugotavlja, da kandidatke izpolnjujejo pogoje. 

Kandidature za upravni odbor ICF Slovenia Charter Chapter in upravni odbor Društva za razvoj coachiga

Klavdija Novak

Kandidiram za naslednjo vlogo v Upravnem odboru ICF Slovenia Charter Chapter za obdobje 2024-25: 

  • Predsednik  

Kratka predstavitev kandidatke

Izhajam iz korporativnega sveta, 15 let kot pravnica, managerka, svetovalka uprave. Od leta 2011 se intenzivno ukvarjam s treningom, facilitiranjem in coachingom v podjetjih in v evropskih institucijah v Bruslju. Ker me zelo zanimajo raznoteri pristopi in metode razvoja posameznikov in timov sem NLP coachinja in trenerka, sistemska/timska coachinja, Jungovska coachinja ter imam individualno akreditacijo MCC pri ICF.

Vseživljenjski osebni razvoj, sprejemanje drugačnosti, empatija in kreativnost so moje najpomembnejše vrednote. Sem mati treh najstniških otrok in dveh psov, narava, joga in meditacija pa so moje zatočišče.”

Vizija

Moja vizija ima tri poudarke: 1. Približati in dvigniti prepoznavnost ICF Slovenia Charter Chapter čim večjemu številu coachev in tudi zainteresirani javnosti (podjetjem, javnim ustanovam); 2. Povečati izobraževalno dejavnost in izmenjavo dobrih praks med coachi; 3. Dvigniti mednarodno povezavo s coachi in chapterji.

Izjava

Izjavljam, da sem seznanjena s StatutomEtičnim kodeksom ICF  ter Chapter Leader Ethical Guidelines ter jih sprejemam.

Lilijana Remich

Kandidiram za naslednjo vlogo v Upravnem odboru ICF Slovenia Charter Chapter za obdobje 2024-25: 

  • Podpredsednik 

Kratka predstavitev kandidatke

Sem Lilijana Remich. Stara 50 let. Sem poročena in z možem skupaj že več kot 34 let. Zaposlena sem pri Lidlu Slovenija kot direktorica skupnih služb in članica poslovodstva. Imam več kot 16 let izkušenj na različnih vodstvenih pozicijah in v različnih državah Evrope (Nemčija, Hrvaška, Srbija, Slovaška in Madžarska), pri skupini Lidl oz. Schwarz. Aktivno govorim štiri tuje jezike (nemščina, angleščina, slovaščina in hrvaščina) in pasivno enega (češčina). Več kot 3 leta sem bila članica poslovodstva v Lidlu na Slovaškem, sedaj pa sem več kot 4 leta na isti poziciji v Sloveniji.


Največja motivacija mi je delo z ljudmi in biti zanesljiv partner svojim klientom. Moje največje prednosti so vodenje in razvoj zaposlenih in timov, iskanje vedno novih rešitev in poti pri procesih in nalogah ter izjemna organiziranost.”

Vizija

Vizija bi bila ICF Slovenia Charter Chapter kot 1. znamka za coaching.

Strategija s tem povezana pa:

– boljša prepoznavnost ICF Slovenia (branding, marketing ipd.),

– večja podpora članov pri izobraževanjih,

– večja podpora pri AKTIVNI vključenosti članov v chapter.

Izjava

Izjavljam, da sem seznanjena s StatutomEtičnim kodeksom ICF  ter Chapter Leader Ethical Guidelines ter jih sprejemam.

mag. Darja Zorko Mencin

Kandidiram za naslednjo vlogo v Upravnem odboru ICF Slovenia Charter Chapter za obdobje 2024-25: 

  • Podpredsednik 

Kratka predstavitev kandidatke

Sem vodstvena poslovna, NLP in transformacijska coachinja. Moj nivo ICF akreditacije je PCC. Prepričana sem, da imam izjemno bogate mednarodne izkušnje, saj sem delala in živela v sedmih državah (Malta, Turčija, Indija, Švedska, Argentina, Švica, Ukrajina). Članica ICF Global sem že več kot 13 let. 

Do sedaj sem aktivno sodelovala v različnih chapterjih: Argentina, Peru, Švica, Bolgarija, Nemčija, Kanada in Ukrajina. Udeležila sem se več različnih programov mentorstva, sem delala sem z več kot 20 mednarodno uveljavljenimi tujimi mentorji. V preteklih letih sem aktivno sodelovala v različnih chapterjih: Argentina, Peru, Švica, Bolgarija, Nemčija, Kanada in Ukrajina.

Udeležila sem se več različnih programov mentorstva, aktivno sem delala več kot 20 mednarodno uveljavljenimi tujimi mentorji. Udeležila sem se več letnih dogodkov t.i. ICF Converge v Rio de Janeiro – Braziliji (2014), v Pragi – Češka (2019) in online ICF CONVERGE 2021. Zadnje leto sem vodila manjši projekt sodelovanja ICF  Slovenija z Ukrajinskim chapterjem, kjer so imeli slovenski coachi možnost predstaviti svoje izkušnje ukrajinskim kolegom.

Zelo dobro se počutim v mednarodni globalni skupnosti coachev, vendar si želim povezanosti tudi s slovensko skupnostjo in menim, da lahko kaj prispevam s svojimi izkušnjami in predanostjo.

Ravno dolga pot osebne rasti in premagovanja izzivov pri stalnih selitvah in prilagajanju novemu okolju, mi daje dodatno prednost tako pri delu s strankami kot pri projektih, ki jih izvajam.

Ravno dolga pot osebne rasti in premagovanja izzivov pri stalnih selitvah in prilagajanju novemu okolju, mi daje dodatno prednost tako pri delu s strankami kot pri projektih, ki jih izvajam. 

Imam akreditiran program delavnice pri ICF z naslovom: Vpliv osebne identitete na dvig kompetenc coachev – model arhetipov (v angl. The influence of personal identity on the increase of coaches’ competences – the model of archetypes), ki prinaša RD : 1.5 točk CCE.

Izven ICF sem članica zaprte skupnosti coachev The Cosmos Community v okviru Digital Coaching Iniciative (Berlin) and Basecamp (London).

 

Se veselim nadaljnjih korakov.

Vizija

Moja vizija je podpirati in ohranjati mednarodne standarde coaching poklica in prispevati k nadaljnjemu razvoju coachinga in močne skupnosti v Sloveniji s strateškim povezovanjem članov in organizacij v Sloveniji in v tujini. Želim deliti svojo strast do coachinga, pridobiti dodatno znanje, se mrežiti in si prizadevati za najvišji standard.

Med ključne aktivnosti/predlogi delovanja na področju »Osebni razvoj & Razvoj kompetenc coachev«:

• Priprava pilotnega projekta v Sloveniji (coaching LAB) in v povezavi s tujimi partnerji

• Organizacija SUMMITov in sodelovanje na podcastih 

• Koordinacija interesnih in delovnih skupin o posebnih temah coachinga na podlagi potreb in interesa članov za strateška področja (skupina Coaching v organizacijah) 

• V primeru interesa članov organizirati t.i. »Coaching Gyms«, kjer lahko dobijo izkušnjo preko peer-to-peer coachinga

• Vsebinska zasnova, priprava, organizacija in vodenje dogodkov z domačimi in tujimi izvajalci 

• Na podlagi principa smo tukaj drug za drugega organizacija Spletni krog navdiha kot virtualna kava članov z izmenjavami in mreženjem na osnovi pristopa Open Space),

• Nadaljnja gradnja in razvoj živahne skupnosti članov in partnerjev, ki omogočajo navdihujočo in aktivno družabno življenje in bogato izkušnjo …

Izjava

Izjavljam, da sem seznanjena s StatutomEtičnim kodeksom ICF  ter Chapter Leader Ethical Guidelines ter jih sprejemam.

 

Sabina Popek Simšič

Kandidiram za naslednjo vlogo v Upravnem odboru ICF Slovenia Charter Chapter za obdobje 2024-25: 

  • Tajnik

Kratka predstavitev kandidatke

Sem Sabina. Mama, žena, prijateljica, netipična strokovnjakinja za finance in računovodstvo :), radijska voditeljica, kreatorka podcasta, novinarka in občasno tudi pevka. V življenju me pritegne veliko različnih stvari. Rada raziskujem in rada se učim. V svet coachinga sem stopila dobra tri leta nazaj, po naključju, ker sem najprej bolje želela razumeti sebe … in vse ostalo je zgodovina :). Iskreno verjamem v moč coachinga in pri izvajanju le-tega izjemno uživam, sploh, ko vidim, da ljudje zaživijo, odkrijejo skrite delčke sebe in ogromen potencial, ki ga vsak posameznik nosi v sebi.

Vizija

Močno verjamem v moč povezovanja in mreženja. Pomembno se mi zdi, da je vizija razvoja temelji na potrebah in pričakovanjih članov ter širše skupnosti. Vloga ICF Slovenija Charter Chapterja je ključna pri ozaveščanju in promociji coachinga kot orodja za osebni in poklicni razvoj. Nujno je, da se izpostavi zagotavljanje visokih standardov strokovnosti in etičnosti med člani ICF Slovenija. Moja vizija je, da je chapter v lokalnem okolju veliko bolj viden in si želim, da bi sodelovali tudi z mediji, organizirali javne predstavitvene delavnice in se povezovali z organizacijami, ki delijo podobne vrednote.
Organizacija dogodkov, delavnic in konferenc je stalnica, kot tudi izobraževanje in mentorstvo ter supervizija članov. Osebno se mi tudi zdi izjemno pomembno, da se coaching približa tudi mladim in si želim v prihodnjih dveh letih organizirati tudi delavnice, kjer bi vključevale mlade. Vsem članom bi omogočila tudi mesečni newsletter, ki bi vseboval vse ključne informacije (vključujoč tudi pomembne informacije krovne organizacije ICF) in predstavitve članov slovenskega ICF Charter Chapterja.

Izjava

Izjavljam, da sem seznanjena s Statutom, Etičnim kodeksom ICF  ter Chapter Leader Ethical Guidelines ter jih sprejemam.

Klavdija Gornik

Kandidiram za naslednjo vlogo v Upravnem odboru ICF Slovenia Charter Chapter za obdobje 2024-25: 

  • Blagajnik

Kratka predstavitev kandidatke

Moje ime je Klavdija Gornik, po izobrazbi sem sociologinja kulture in novinarka. Zadnjih 15 let delam v projektnem managementu. V svet coachinga sem aktivno vpeta od leta 2018-2019, ko sem uspešno zaključila akreditiran program Coach na Glotti Novi, akreditiran pri Mednarodni coaching zvezi ICF. Leta 2022 sem pridobila tudi individualno akreditacijo ACC. Članica ICF sem od leta 2020, zadnji dve leti obiskujem Reflektivno prakso v okviru  ICF Slovenia. 

Ker sem organizirana, predana, vedoželjna oseba, vidim svojo vlogo člana upravnega odbora v  ICF Slovenia Charter Chapter v smeri organizacije aktivnosti za večjo prepoznavnost in osveščanje o coachingu.

Želim si namreč, da bi dodano vrednost coachinga spoznalo čim več ljudi z različnih področij (izobraževalni sistem, gospodarstvo, zdravstvo …).

Zasebno mi največ pomeni družinska sreča.

Vizija

ICF Slovenia je ob vzpostavitvi leta 2019 opravil pomembne začetne korake v smeri umestitve coachinga na slovenski zemljevid ob bok drugih strok, ki (lahko) pomembno vplivajo na kakovost življenja posameznika in delovanja organizacij. 

V prihodnje menim, da bi se moral fokus usmeriti v osveščanje in dvig prepoznavnosti, kakor tudi redno usposabljanje in dvig kompetenc njegovih članov. Prav tako vidim priložnost v izmenjavi dobrih praks kakor tudi mreženju med njegovimi člani. 

VIZIJA: Chapter ICF Slovenia je mednarodno priznana institucija, ki povečuje konkurenčnost in kakovost svojih članov ter prepoznavnost v strokovni javnosti.

Izjava

Izjavljam, da sem seznanjena s StatutomEtičnim kodeksom ICF  ter Chapter Leader Ethical Guidelines ter jih sprejemam.

Gordana Kovačevič Hiti

Kandidiram za naslednjo vlogo v Upravnem odboru ICF Slovenia Charter Chapter za obdobje 2024-25: 

  • Član upravnega odbora 

Kratka predstavitev kandidatke

GORDANA KOVAČEVIĆ HITI, ACC, poslovni trener in mednarodno akreditiran coach ACC, ICF z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju vodenja prodaje in internega trenerstva in coachinga podpiram prodajne vodje in prodajne ekipe pri rasti in razvoju.

Svoje izkušnje sem pridobivala v različno velikih podjetjih tudi mednarodnih korporacijah. Vzpostavila prodajno akademijo in interni coaching v eni večjih slovenskih zavarovalnic. Se kalila v različnih vlogah, vodje trenerstva in coachinga, vodje prodajne ekipe, vodje projektov, doživela veliko uspehov in, ja, tudi veliko padcev. Svojo strast do podajanja znanja ter željo po podpori drugim sem združila z izkušnjami s prodajnim vodenjem in se tako zadnjih 10+ let posvečam področju izobraževanja odraslih in s coachingi in treningi pomagam prodajnim vodjem in njihovim ekipam uspeti v poslu. In vesela sem, da me je življenje obogatilo s čudovito vlogo biti mama in žena. Sem ACC coachinja, akreditirana pri mednarodni zvezi coachev t.j. International Coach Federation (ICF). Po osnovni izobrazbi sem univerzitetna diplomirana ekonomistka, diplomirala na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, EPF. V letu 2018 uspešno zaključila ACTP-program usposabljanje za coacha, in se v letu 2022 tudi individualno akreditirala kot ACC  (ICF). Zaključila sem program POSLOVNI COACHING in skupinski coaching, osnove transakcijske analize TA. in ADLER social coaching. Sem aktivna članica ICF Slovenia Charter Chapter. V začetku leta 2023 sem znanju različnih področij dodala še akreditacijo za poslovnega trenerja in coacha mednarodno priznanega poslovnega modela PCM® (Process communication model), ki je bil razvijan s pomočjo vesoljske agencije NASA.

 

Vesela sem, ko vidim, kako rastejo posamezniki in ekipe, ki jih podpiram pri razvoju

Vizija

Povečati vključenost vseh članov in aktivnosti na zadrževanju članov: Redna komunikacija in pridobivanje povratnih informacij, V aktivnosti povabiti vse člane in dvigati zavedanje, da vsi tvorimo skupnost, mentorski program za nove člane, medsebojno svetovanje, reflektivna praksa, vzajemni coaching

Izvedba dogodkov: ponuditi raznolike vsebine na različne načine (spletnimi seminarji, delavnice v živo in priložnostmi za mreženje), dogodke prilagoditi na potrebe članov (v vseh fazah, tisti, ki so na novo v branži, tisti ki so interni, tisti na samostojni podjetniški poti…), letna konferenca (ki bo pritegnila udeležence s širšega geografskega območja in različnih branž tudi priznane govorce in vodilne mislece v panogi coachinga), raziskati možnosti sponzorstva za zagotovitev dodatnih sredstev (podjetja, ICF …).

Rast članstva: razviti strategijo za privabljanje novih članov iz različnih sektorjev in različnih šol

Obveščanje in vračanje skupnosti: sodelovanje z lokalnimi podjetji, izobraževalnimi ustanovami in neprofitnimi organizacijami, časopisi, revijami, da bi promovirali in prispevati k ugledu stroke v Sloveniji in svetu skozi razvoj kompetenc članov po standardih ICF, ponudba brezplačnih storitev coachinga v izrednih razmerah, za skupnosti z omejenimi možnostmi …

Mednarodno sodelovanje: vzpostaviti partnerstva z drugimi chapterji ICF in izobraževalci ter tako spodbujamo izmenjavo znanja in priložnosti za mreženje, priložnosti za skupne dogodke ali projekte na svetovni ravni.

Priznanja in nagrade za člane: ustvariti programe nagrad ali priznanj za posebne dosežke in prispevke izjemnih članov, te dosežke predstaviti na dogodkih in na spletni strani.

Tehnologija in spletna prisotnost: spodbuda prisotnosti na spletni strani (Slo in ICF Chapter) ter prisotnost na družbenih omrežij. povečati dvig prepoznavnosti Chapterja in nato skozi prepoznavnost pomagati članom (spodbuda portalov, člani se predstavijo…), spodbuda k pisanju člankov, bloga, objav, online revije ICF SLO.

Izjava

Izjavljam, da sem seznanjena s StatutomEtičnim kodeksom ICF  ter Chapter Leader Ethical Guidelines ter jih sprejemam.