Člane in članice vljudno prosimo, da si rezervirate 15. 11. 2021 pozno popoldne za zbor članov in volitve, saj nas mora biti čim več, da zadostimo pogojem, vezanim na volitve. Zbor članov in volitve bodo potekali preko Zooma. O točni uri vas bomo še obvestili.

Kandidature za upravni odbor ICF Slovenia Charter Chapter in upravni odbor Društva za razvoj coachiga

Predsednik: Teja Breznik Alfirev, PCC

Moj motiv za kandidaturo:

Postaviti in ohranjati coaching na zemljevidu Slovenije kot profesijo in kot plemenit poklic, je zame glavni motiv za ponovno kandidaturo oz. za aktivno sodelovanje v ICF Charter Chapter Slovenija.

Visoki etični standardi, poslanstvo nas, coachev, da preko služenja našim strankam, ustvarjamo bolj zavedno, uspešno in srečnejšo družbo in ICF vrednote so po mojem prepričanju tisti povezovalni elementi za uspešno delovanje Charter Chapterja v Sloveniji.

Veseli me, ker Charter Chapter združuje različne ICF akreditirane programe ter s tem bogati naše delo coachev preko stalnega razvoja, izmenjave izkušenj in medsebojne podpore.

Cilji naslednjega mandata so zelo konkretni; nadaljevati z aktivnostmi in kampanjami, ki krepijo zavedanje o coachingu, in coaching kot metodologijo razvoja pripeljati v vsako organizacijo (😊), izvedba povezovalnih projektov o pomenu coachinga in povezovanjem z združenji iz poslovnega sveta in drugimi, kjer se lahko člani aktivneje predstavijo in povezujejo z drugimi ciljnimi skupinami. Usmeritev v aktivnosti, ki strokovno razvijajo člane, na področju etike in razvoja ter integracije coaching kompetenc z planiranjem, organizacijo in izvedbo CCE dogodkov, s poudarkom na dejstvo, da z prihodnjim letom prihajajo v realizacijo nove kompetence, uvaja se coaching supervizija, pridobili pa smo tudi timske kompetence kot razširitev ICF družine. Z aktivnim delovanjem in sodelovanjem članov izvajati tudi zanimive projekte kot je coaching teden in coaching veščine v šole ter krepiti sodelovanjem z različnimi organizacijami ter omogočanje članom ugodnosti pri nadaljnjem razvoju, njihovi prepoznavnosti in izmenjavi izkušenj.  In kar je najpomembneje, ustvarjati prostor za medsebojno podporo s čimer bomo krepil naš wellbeing, imeli prostor za druženje z isto mislečimi, ter podpirali naš osebni, strokoven in profesionalni razvoj.

Kot aktiven član Charter Chapterja bom spodbujala sodelovanje coachev, promocijo ICF in coachinga kot poklica v širši javnosti in dvig coaching kompetenc vseh članov.

Podpredsednik: Jasna Knez, PCC

Moj motiv za ponovno kandidaturo v ICF Charter Chapter Slovenija je aktivno nadaljevati začeto in pomagati vzpostaviti vse pogoje, da je v Sloveniji coaching poznan kot profesija z visokimi etičnimi standardi ter plemenit strokoven poklic. Kot aktivna članica bom spodbujala razvoj in dvig coaching kompetenc, vzpostavitev visokih etičnih standardov, aktivno medsebojno sodelovanje nas coachev in s tem tudi širjenje dobrih praks, podporo pri nadaljnji poti do akreditacij in povezovanje z različnimi strokovnjaki, domačimi in tujimi. Verjamem namreč, da je potrebno aktivno širiti pomeni in osveščati trg, da je ICF referenčna točka za profesionalizem.  Širjenje zavedanja kaj coaching je, kdo je coach, ICF vrednote in poslanstvo nas članov je tisto, kar bo še naprej kreiralo uspešno delovanje Chapterja.

Motivira me želja, da  ime ICF v Sloveniji pri splošni javnosti postane sinonim za strokovnost,  kompetentnost, zaupanje in zrelost. Veseli me namreč dejstvo, da nam je to pri strokovni javnosti že uspelo.  Zato so cilji naslednjega mandata zelo konkretni; nadaljevati z aktivnostmi in kampanjami, ki krepijo zavedanje o coachingu, in coaching kot metodologijo razvoja pripeljati v vsako organizacijo (😊), izvedba povezovalnih projektov o pomenu coachinga in povezovanjem z združenji iz poslovnega sveta in drugimi, kjer se lahko člani aktivneje predstavijo in povezujejo z drugimi ciljnimi skupinami. Usmeritev v aktivnosti, ki strokovno razvijajo člane, na področju etike in razvoja ter integracije coaching kompetenc z planiranjem, organizacijo in izvedbo CCE dogodkov, s poudarkom na dejstvo, da z prihodnjim letom prihajajo v realizacijo nove kompetence, uvaja se coaching supervizija, pridobili pa smo tudi timske kompetence kot razširitev ICF družine. Z aktivnim delovanjem in sodelovanjem članov izvajati tudi zanimive projekte kot je coaching teden in coaching veščine v šole ter krepiti sodelovanjem z različnimi organizacijami ter omogočanje članom ugodnosti pri nadaljnjem razvoju, njihovi prepoznavnosti in izmenjavi izkušenj.  In kar je najpomembneje, ustvarjati prostor za medsebojno podporo s čimer bomo krepil naš wellbeing, imeli prostor za druženje z isto mislečimi, ter podpirali naš osebni, strokoven in profesionalni razvoj.

Zato si želim, da bi bili ICF coachi v celotni Sloveniji sinonim za profesionalizem. Verjamem, da lahko s svojo energijo in zavzetostjo pripomorem pri nadaljnjem razvoju coaching profesije v Sloveniji.

Tajnik: Nena Veber, PCC

V ICF Slovenia chapter sem včlanjena od ustanovitve.

V veselje mi je bilo spremljati smelo zastavljene cilje, njihovo uresničevanje, ter se udeleževati dogodkov in se tako tudi osebnostno nadgrajevati in rasti.

V času od nastanka do danes mi je ICF Slovenia Charter Chapter z vsemi strokovnimi srečanji, dogodki, predavanji, delavnicami … dal ogromno.

Življenje vidim kot dvosmerno cesto, po kateri želim potovati v obe smeri, tako sprejemanja, kot tudi dajanja.  Zdaj sem začutila, da je čas, ko želim tudi jaz del svojega časa in energije podariti našemu ICF Slovenija Charter Chapterju in društvu in podpreti uspešno delovanje s še bolj aktivno udeležbo kot do sedaj.

Število članov se je od nastanka več kot podvojilo, verjetno tudi število dogodkov, preverjala številk nisem, je pa tak moj občutek. Zato želim s svojo kandidaturo za Tajnika aktivno prispevati k uresničevanju zastavljenih ciljev našega društva. Moje vrednote so:

  • Pristnost in iskrenost.
  • Vidim dobro v vseh ljudeh.
  • Sem lojalna, iskrena, odprta za novosti.
  • Družina, zdravje in prosti čas.
  • Sočutje do soljudi, dobrodelnost.
  • Sem topla in razumevajoča oseba.
  • Želim doseči zastavljene cilje.
  • Nikoli ne odneham, brez da korektno naredim vse, kar zmorem in znam.
  • V duši sem mavrični metulj: pisan, transformativen, dragocen, krhek – ampak žilav.

Verjamem, da me moje osebne vrednote, ki jih živim in jim sledim tudi pri svojem delu, lahko podprejo pri kvalitetnem opravljanju vloge Tajnika, če me boste podprli ni mi zaupali to vlogo.

Hvala, ker ste si vzeli čas in prebrali moje razloge ZA ICF Slovenia.
                                                      Nena Veber, PCC

Blagajnik: Maša Ribnikar Kajtner, ACC

Kot članica upravnega odbora ICF Charter Chapter Slovenija sem se vedno z veseljem priključila vsem aktivnostim društva, saj so bile vse izvedene v vzajemnem in pozitivnem duhu. Skupaj smo ustvarili združenje, kjer člani prispevamo z znanjem, izkušnjami in si medsebojno pomagamo pri strokovni rasti. Na to sem zelo ponosna. Z veseljem bom prispevala pri nadaljnjem razvoju društva in panoge coachinga v Sloveniji. S svojim delom želim prispevati k ugledu poklica coacha in k večji prepoznavnosti coachinga v Sloveniji, zato tudi ponovna kandidatura.

Cilji naslednjega mandata zelo konkretni; nadaljevati z aktivnostmi in kampanjami, ki krepijo zavedanje o coachingu, in coaching kot metodologijo razvoja pripeljati v vsako organizacijo (😊), izvedba povezovalnih projektov o pomenu coachinga in povezovanjem z združenji iz poslovnega sveta in drugimi, kjer se lahko člani aktivneje predstavijo in povezujejo z drugimi ciljnimi skupinami. Usmeritev v aktivnosti, ki strokovno razvijajo člane, na področju etike in razvoja ter integracije coaching kompetenc z planiranjem, organizacijo in izvedbo CCE dogodkov, s poudarkom na dejstvo, da z prihodnjim letom prihajajo v realizacijo nove kompetence, uvaja se coaching supervizija, pridobili pa smo tudi timske kompetence kot razširitev ICF družine. Z aktivnim delovanjem in sodelovanjem članov izvajati tudi zanimive projekte kot je coaching teden in coaching veščine v šole ter krepiti sodelovanjem z različnimi organizacijami ter omogočanje članom ugodnosti pri nadaljnjem razvoju, njihovi prepoznavnosti in izmenjavi izkušenj. 

In kar je najpomembneje, ustvarjati prostor za medsebojno podporo s čimer bomo krepil naš wellbeing, imeli prostor za druženje z isto mislečimi, ter podpirali naš osebni, strokoven in profesionalni razvoj.

ICF Charter Chapter potrebuje predane, ustvarjalne in srčne coache, takšna pa sem tudi jaz.

Koordinator za individualno akreditiranje: Karmen Šemrl, ACC

Coaching je tudi v Sloveniji vse bolj prisoten in prišli smo do točke, ko je izjemno pomembno, da postanemo še bolj pozorni na to, kako coaching umeščamo med druge pristope, kako ga predstavljamo javnosti, in ga, da bi v resnici podprli razvoj posameznikov in družbe, tudi v resnici živimo.

Prizadevala si bom, da bo ICF Charter Chapter Slovenia še naprej prostor, kjer se bomo coachi srečevali, izmenjevali izkušnje, imeli možnost dobiti odgovore na etična in druga s coachingom in International Coach Federation povezana vprašanja in dvome, dobili podporo, ko bo to potrebno, povratno informacijo, ko bomo to želeli, in kjer bomo ves čas skrbeli za to, da coachi ne glede na to, koliko izkušenj že imamo, še naprej profesionalno rastemo in se razvijamo.

Cilji naslednjega mandata zelo konkretni; nadaljevati z aktivnostmi in kampanjami, ki krepijo zavedanje o coachingu, in coaching kot metodologijo razvoja pripeljati v vsako organizacijo (😊), izvedba povezovalnih projektov o pomenu coachinga in povezovanjem z združenji iz poslovnega sveta in drugimi, kjer se lahko člani aktivneje predstavijo in povezujejo z drugimi ciljnimi skupinami. Usmeritev v aktivnosti, ki strokovno razvijajo člane, na področju etike in razvoja ter integracije coaching kompetenc z planiranjem, organizacijo in izvedbo CCE dogodkov, s poudarkom na dejstvo, da z prihodnjim letom prihajajo v realizacijo nove kompetence, uvaja se coaching supervizija, pridobili pa smo tudi timske kompetence kot razširitev ICF družine. Z aktivnim delovanjem in sodelovanjem članov izvajati tudi zanimive projekte kot je coaching teden in coaching veščine v šole ter krepiti sodelovanjem z različnimi organizacijami ter omogočanje članom ugodnosti pri nadaljnjem razvoju, njihovi prepoznavnosti in izmenjavi izkušenj. 

In kar je najpomembneje, ustvarjati prostor za medsebojno podporo s čimer bomo krepil naš wellbeing, imeli prostor za druženje z isto mislečimi, ter podpirali naš osebni, strokoven in profesionalni razvoj.

 

Kandidature za nadzorni odbor Društva za razvoj coachinga

Dragana Prijanovič

Dragana Prijanovič, Professional Certified coach (PCC)TM in  certificiran mentor coach (CMC)

Z društvom za razvoj coachinga živim že od prvih idej o ustanovitvi in sem ena izmed pobudnikov in soustanoviteljev društva. Članica nadzornega odbora (oz. bolj slišim na podpornega odbora), sem že od same ustanovitve. Svojo vlogo vidim v tem, da sem v podporo upravnemu odboru, ko potrebujejo kak dodaten pogled, idejo, izkušnjo ali aktivnost za član. Sicer pa zaupam, da smo kot skupnost sposobni podpreti vsakokratni upravni odbor, da še naprej izvajajo tako pester nabor aktivnosti in nas povezujejo. V sorodnem društvu sem bila dva mandata članica UO in sem sedaj predsednica nadzornega odbora, članica nekaj drugih združenj in društev, tako da imam tudi izkušnje z delovanjem in poslovanjem društev in jih z veseljem prispevam. 

Ruža Sušnik

V skladu s statutom Društva za razvoj coachinga nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva.

Verjamem, da lahko s svojo izobrazbo (Ekonomska fakulteta, smer računovodstvo in revizija na dodiplomskem in smer poslovne finance na podiplomskem študiju) in z več kot petnajstletnimi izkušnjami na vodilnih delovnih mestih na področju financ, računovodstva, kontrolinga in revizije v mednarodnih podjetjih, uspešno opravljam vodenje nadzornega odbora. Imam certifikat o usposobljenosti za opravljanje funkcije članov nadzornih svetov in upravnih odborov pri Združenju nadzornikov Slovenije.

Pri svojem delu združujem znanje in izkušnje z ekonomskega področja, organizacijske psihologije in coachinga. Velik pomen dajem strokovnosti in povezovanju.

Verjamem, da bomo tudi v Sloveniji sledili trendom v svetu, ki kažejo veliko povpraševanje po coachingu in rast dejavnosti ter da se bo coaching oblikoval kot poklic/dejavnost, ki bo

zahteval ustrezne kvalifikacije in izkušnje. Kot ena izmed ustanovih članic ICF Chapter Slovenija si želim s svojimi znanji in izkušnjami prispevati k uspešnemu delovanju društva in izboljšanju ugleda stroke.

Darja Zorko

Imam izjemno bogate mednarodne izkušnje, trenutno živim in delam v sedmi državi v Ukrajini. Izkušnje sem pridobivala na Malti, Turčiji, Indiji, Švedski, Argentini, Švici. Članica ICF sem že deset let. V Argentini sem aktivno sodelovala pri Chapterju Argentina, ki je bil v tem času eden vodilnih v Latinski Ameriki.

Dodatne uvide glede organiziranosti chaperja sem pridobila pri švicarskih kolegih. Udeležila sem se večih letnih mednarodnih dogodkov, letos se je ravnokar končal online ICF CONVERGE 2021. Vključena sem v londonsko coaching skupnost Thrive Partners Ltd in coachinge izvajam preko evropske platforme. Dejansko so moje stranke iz različnih držav.

Zelo dobro se počutim v mednarodni globalni skupnosti coachov, vendar si želim povezanosti tudi s slovensko skupnostjo in menim, da lahko kaj prispevam s svojimi izkušnjami.

Ravno dolga pot osebne rasti in premagovanja izzivov pri stalnih selitvah in prilagajanju novemu okolju, mi daje dodatno prednost tako pri delu s strankami kot pri projektih, ki jih izvajam.

Kandidature etično razsodišče Društva za razvoj coachinga

Bernarda Potočnik

Vse večja razširjenost coachinga in rast coaching stroke v Sloveniji in globalno, nam nudi izjemno priložnost, da s svojim delovanjem v različnih okoljih prispevamo k ugledu coachinga tako da smo zavezani najvišjim strokovnim in etičnim standardom pri neposrednem sodelovanju s stranko in pri svojem profesionalnem delu nasploh.

Verjamem, da s coachingom lahko soustvarjamo kulturo v družbi, ki temelji na dialogu, spoštovanju različnosti, enakopravnosti, pravičnosti in humanosti, in s tem, k družbi blaginje za vse nas. Kar zveni kot ideal, je povezano z vsakim našim korakom, ki ga naredimo, odločitvami, ki jih sprejmemo in načinom komunikacije, ki jo negujemo ter predvsem in vedno znova, z reflektivno držo, na osnovi katere svoje ravnanje coacha postavljamo pod drobnogled in se hkrati zavedamo, da pogosto ni enoznačnih odgovorov.

Etično delovanje skladno z etičnim kodeksom ICF-a je zato kompas, ki mu želim skupaj s člani ICF Slovenia Chapter-ja slediti kot članica etičnega razsodišča in zagotavljati, da ima ta kompas ključno vlogo pri našem delovanju.

Polona Romih

Etično delovanje se začne vedno pri nas -coachih samih. Kot posameznica etično delovanje razumem kot osnovo mojega osebnega delovanja in k temu močno sledim tudi znotraj vsakega coaching procesa. Rada bi aktivno podprla visoke etične standarde znotraj coachinga, zato kandidiram za aktivno članico etičnega razsodišča.

Sem certificiran ICF coach, trener mehkih veščin in HR strokovnjak z več kot 18 letnimi izkušnjami. Moje delovanje je rezultat dolgoletnega dela na delovnih mestih v mednarodnem okolju. Moje delovne izkušnje segajo v vodenje celotne kadrovske funkcije od izbora in selekcije kadrov, sistemov ocenjevanja zaposlenih, napredovanja, nasledstva, odnosi med zaposlenimi, optimizacija delovnih procesov…  Trenutno delujem kot samostojna podjetnica, coachinja, trenerka in HR konzultant. Dodatno s podjetjem GROW Adriatik (Slovenija) sodeluje kot vodja coaching oddelka in trenerka vodstvenih veščin.

Špela Vauhnik

Za coacha niso dovolj samo kompetence, pomembne so njegove osebnostne lastnosti, vrline in vrednote, ki ga pri delu usmerjajo. Ena od pomembnih kvalitet profesionalnih coachev je, da smo zavezani določilom etičnega kodeksa, ki nas podpira pri našem delovanju,  vzpostavljanju odnosov in razreševanju etičnih dilem s katerimi se soočamo pri našem delu. Etično delovanje mora biti del našega vsakdana, znotraj društva in tudi v vseh drugih okoljih kjer delujemo kot posamezniki ali člani društva.

Kot članica etičnega razsodišča bi se zavzemala za spoštovanje etičnega kodeksa ICF in statuta društva ter tudi na ta način prispevala k uveljavljanju in promociji etičnih načel.

Pri delu me bodo poleg s statutom in kodeksom določenih pravil in vrednot ICF usmerjali še čut za pravičnost in transparentnost.