Člani ICF Slovenia Chapter

ICF postavlja standarde v coachingu ter tako skrbi za neprestan napredek coachinga kot poklica. Člani ICF so zavezani k stalnemu usposabljanju, preverjanju profesionalne akreditacije in visokim etičnim principom. Vse z namenom, da lahko zagotavljajo najboljšo izkušnjo za svoje stranke.

Zakaj izbrati ICF coacha

ICF postavlja standarde v coachingu. Vsak coach, ki je akreditiran s strani ICF, je bil deležen s strani ICF odobrenega treninga iz ključnih ICF coaching kompetenc, etičnega kodeksa in je moral izvesti določeno število praktičnih coaching ur ter je opravil (ali je v procesu pridobitve) tudi obsežen proces osebnega certificiranja. 

  • Je član mednarodne zveze za coaching, ICF Slovenija chapter podružnica
  • Izkazujejo strokovno znanje in izkušnje na področju coachinga
  • Je zavezan k spoštovanju etičnih pravil pri izvajanju coachinga in nenehnemu razvoju kompetenc po kompetenčnih standardih https://coachfederation.org/core-competencies in etičnem kodeksu mednarodne zveze https://coachfederation.org/icf-ethics
  • Redno skrbi za svoj osebni in profesionalni razvoj v okviru mednarodne zveze in chapterja
  • Člani se medsebojno povezujemo, sodelujemo in se učimo na podlagi deljenja izkušenj, prenosa dobrih praks in coaching prakse (intravizija za coache)
  • Redno razvija svojo coaching prakso s pomočjo mentorskega in supervizijskega procesa in redne chapter coaching prakse
  • Svojo strokovnost izkazuje tudi z osebno certifikacijo (ali je v procesu pridobitve le-te)

ICF loči med tremi vrstami osebne certifikacije; ACC (Associate Certified Coach), PCC (Professional Certified Coach) in MCC (Master Certified Coach). Za vse tri nazive se polega akreditiranega treninga zahteva tudi obsežen izpit iz ICF kompetenc in etike (Coach Knowlegde Assessment). Vsaka akreditacija zagotavlja različno izkazano stopnjo.

Z odločitvijo, da sodelujete z ICF akreditiranim coachem, tako dobite zagotovilo, da coach izpolnjuje temeljne zahteve coaching poklica.