Ko posameznik zaključi enega ali več programov, certificiranih (akreditiranih) s strani mednarodne zveze coachev icf (različni ponudniki), običajno povzame naziv zapisanega programa (coach, nlp coach, jungian coach, leadership coach…)

V kolikor pa se želi s coachingom ukvarjati profesionalno in resno se lahko odloči za osebno mednarodno certifikacijo, kar spodbujamo in omogočamo našim članom. Slednja namreč v zadnjem času postaja skorajda nuja, sploh če želite delati mednarodno.

Osebno certificiranje (ang. „ICF Credential“) ni nepomembno, temveč vedno bolj postajala nuja za coache, čeprav bolj kot naziv sam, je pomembna kakovost coachinga.

Osebno certificiranje pa ni pomembno samo z vidika pozicioniranja, temveč je tudi odlična učna izkušnja za coacha in razvoj njegovih coaching veščin.

Za ta proces mora posamezni coach opraviti potrebno št. učnih ur, potrebno št. praktičnih ur od prvega dne certificiranega treninga in izvedenih realnih coaching srečanj (coaching log), izveden mentoring coaching (znotraj ali izven izobraževalnega programa) ter uspešno opravljen izpit Coach Knowledge Assesment.

  • ACC – vsaj 100 ur coachinga, od tega 75 ur plačanega s strani vsaj 8 različnih klientov.
  • PCC – vsaj 500 ur coachinga, od tega vsaj 450 plačanih s strani vsaj 25 različnih klientov.
  • MCC – vsaj 2.500 ur coachinga, od tega vsaj 2.250 plačanih s strani vsaj 35 različnih klientov.

Če posameznik uspešno zaključi ta proces, prejme svojo osebno certifikacijo za obdobje treh let.

Obstajajo različne vrste individualnih certifikacij pri ICF:

  • ICF pridruženi certificirani coach (ACC),
  • ICF profesionalni certificirani coach (PCC),
  • ICF mojster certificirani coach (MCC),
  • Mentor coach

S tem je posameznik dokazal, da ustreza vsem standardom, ima dovolj izkušenj, sledi etičnemu kodeksu, razume coaching proces ter zagotavlja standard izvajanja Coaching veščin po merilih ICF. Gre za proces skozi katerega se posameznik izuri in hkrati zagotavlja klientom, da bo proces peljan varno, zaupno in v skladu s pravili in etiko mednarodne zveze za coaching.

Individualna certifikacija pa ni večna. Po obdobju treh let  jo mora & lahko obnovi ali po želji nadgradi. V tem obdobju mora zbrati potrebno število CCE točk (40 – 42) z dodatnimi izobraževanji Continuing Coach Education; glede na trenutne zahteve mednarodne zveze coachev z in ostalimi zahtevami. https://coachfederation.org/icf-credential/renew-credential.

Proces je tak, da zagotavlja coachu nenehen osebni in profesionalni razvoj, da le ta ne bi zaspal na lovorikah.