Člani ICF Slovenia Chapter

Najdite coacha: www.credentialedcoachfinder.com

ICF postavlja standarde v coachingu ter tako skrbi za neprestan napredek coachinga kot poklica. Člani ICF so zavezani k stalnemu usposabljanju, preverjanju profesionalne akreditacije in visokim etičnim principom. Vse z namenom, da lahko zagotavljajo najboljšo izkušnjo za svoje stranke.

Nasveti pri izbiri coacha

Čeprav je coaching zadnje čase moderna beseda, pa je, ko gre za vas, zelo pomembno, da ga izvaja usposobljen coach, da bo proces peljan varno in učinkovito. Predvsem pa, da bo šlo za coaching in ne katero od drugih metodologij, ki jih žal, mnogokrat pod tem terminom ponujajo razni izvajalci.

 • Naredite domačo nalogo. Preberite več o tem, kaj je coaching, kaj coaching ni in kaj vključuje postopek coachinga. Ter za katere izzive je primeren. Na portalu ICF je dostopnih več kot 2000 člankov, študij primerov in poročil o usposabljanju ter v povezavi z izvajanjem coachinga in povezanih tem.
 • Razmislite tudi o svojih ciljih in želenih rezultatih. Določite, kaj konkretno so vaša pričakovanja, ki jih želite doseči s coaching procesom in kaj ste za to pripravljeni storiti. Z jasno predstavo o rezultatih, ki jih želite, se lahko lažje lotite izbire coacha, ki vam lahko pomaga razviti strategijo za njihovo doseganje.
 • Pogovorite se vsaj z dvema  različnima coachema. Vsakega coacha povprašajte o njegovih izkušnjah, spretnostih in kvalifikacijah, njegovem pristopu ter zaprosite za vsaj dve referenci.
 • V coaching procesu je najpomembnejši odnos, ki je predpogoj za kreiranje zaupanja, zato se prepričajte, da se v odnosu in komunikaciji s potencialnim coachem počutite dobro.
 • Preverite verodostojnost. Raziščite usposabljanje vsakega potencialnega coacha na coaching področju (portfelj coacha), njegova strokovna članstva in osebne akreditacije.
 • Predvsem pa, upoštevajte svoj občutek.
 • Med pogovorom s potencialnim coachem lahko postavite naslednja vprašanja:
  • Kakšne so vaše coaching izkušnje (število strank, dolgoletne izkušnje, vrste coaching situacij itd.)?
  • Kateri poklicni treningi so bili opravljeni (programi usposabljanja, ki je akreditiran s strani ICF, EMCC ali drugo usposabljanje za poklicno usposabljanje itd.)
  • Kakšen je vaš coaching pristop ali&in področja, kjer najpogosteje delate?
  • S katerimi organizacijami običajno sodelujete? In na kakšnih ravneh (izvršni direktorji, višje vodstvo, srednje vodstvo itd.)?
  • Za katere vrste coachinga ste certificirani?
  • Kakšne so vaše uspešne zgodbe o coachingu?
  • Ste član strokovnega združenja?
  • Imate osebno individualno akreditacijo pri ICF ali drugje? Kateri nivo?
  • Se v vaši praksi poslužujete coaching supervizije & mentorstva?
  • Koliko ur coaching supervizije ste imeli v preteklem letu?

Zakaj izbrati ICF coacha

ICF postavlja standarde v coachingu. Vsak coach, ki je akreditiran s strani ICF, je bil deležen s strani ICF odobrenega treninga iz ključnih ICF coaching kompetenc, etičnega kodeksa in je moral izvesti določeno število praktičnih coaching ur ter je opravil (ali je v procesu pridobitve) tudi obsežen proces osebnega certificiranja. 

 • Je član mednarodne zveze za coaching, ICF Slovenija chapter podružnica
 • Izkazujejo strokovno znanje in izkušnje na področju coachinga
 • Je zavezan k spoštovanju etičnih pravil pri izvajanju coachinga in nenehnemu razvoju kompetenc po kompetenčnih standardih https://coachfederation.org/core-competencies in etičnem kodeksu mednarodne zveze https://coachfederation.org/icf-ethics
 • Redno skrbi za svoj osebni in profesionalni razvoj v okviru mednarodne zveze in chapterja
 • Člani se medsebojno povezujemo, sodelujemo in se učimo na podlagi deljenja izkušenj, prenosa dobrih praks in coaching prakse (intravizija za coache)
 • Redno razvija svojo coaching prakso s pomočjo mentorskega in supervizijskega procesa in redne chapter coaching prakse
 • Svojo strokovnost izkazuje tudi z osebno certifikacijo (ali je v procesu pridobitve le-te)

ICF loči med tremi vrstami osebne certifikacije; ACC (Associate Certified Coach), PCC (Professional Certified Coach) in MCC (Master Certified Coach). Za vse tri nazive se polega akreditiranega treninga zahteva tudi obsežen izpit iz ICF kompetenc in etike (Coach Knowlegde Assessment). Vsaka akreditacija zagotavlja različno izkazano stopnjo.

Z odločitvijo, da sodelujete z ICF akreditiranim coachem, tako dobite zagotovilo, da coach izpolnjuje temeljne zahteve coaching poklica.