Aktivnosti v  ICF Slovenia Chapter so organizirane po 4ih stebrih:

  1. Coaching skupnost; namen stebra je obveščanje članov, skupna druženja in medsebojna podpora in delitev izkušenj
  2. Osebni razvoj & Razvoj kompetenc coachev; namen stebra je stalen osebni in profesionalni razvoj ICF coachev, organizacija CCE dogodkov
  3. Pozicioniranje & Razvoj poslovanja coachev; namen stebra je promocija ICF coachev in pomoč pri razvoju poslovanja
  4. Marketing & Komunikacija; namen stebra je ozaveščanje o standardih coachinga, aktivnostih chapterja in ozaveščanje širše javnosti o prednostih coachinga

Za vsak steber pripravljamo letni program aktivnosti, ki sledijo strateškim ciljem ICF (povezava do ICF ciljev).