TEJA BREZNIK ALFIREV POTRET

Teja Breznik Alfirev, PCC

predsednica
Kontakt: president@icfslovenia.org
jasna

Jasna Knez, MCC, EIA SENIOR, ESIA

podpredsednica
Kontakt: vicepresident@icfslovenia.org
Karmen Šemrl

Karmen Šemrl, ACC

Koordinator za individualno akreditiranje
Kontakt: accreditation@icfslovenia.org
Nena

Nena Veber, PCC, EIA SENIOR, ESIA

Tajnik
Kontakt: info@icfslovenia.org
Maša Ribnikar Kajtner

Maša Ribnikar Kajtner, ACC

blagajnik
Kontakt: info@icfslovenia.org

Visoki etični standardi, poslanstvo nas, coachev, da preko služenja našim strankam, ustvarjamo bolj zavedno, uspešno in srečnejšo družbo in ICF vrednote (integriteta, spoštovanje, sodelovanje, odličnost)  so povezovalni elementi ICF Chapterja v Sloveniji.

Verjamemo namreč, da je to poklic, ki ga je potrebno živeti a hkrati ostajati skromen in se nenehno izpopolnjevati ter skrbeti za svoj osebni razvoj.

Pomembno nam je, kako coaching umeščamo med druge pristope, kako ga predstavljamo javnosti, in ga, da bi v resnici podprli razvoj posameznikov in družbe, tudi v resnici živimo.

Skupaj smo ustvarili združenje, kjer člani prispevamo z znanjem, izkušnjami in si medsebojno pomagamo pri strokovni rasti, prav tako pa prispevamo k ugledu poklica in večji prepoznavnosti. ICF Chapter Slovenia je prostor, kjer se coachi srečujemo, izmenjujemo izkušnje, imamo možnost dobiti odgovore na etična in druga s coachingom povezana vprašanja, podpiramo, ko jo potrebujemo, da ne glede na to, koliko izkušenj že imamo, še naprej profesionalno rastemo in se razvijamo.

Prizadevamo si, da ICF Chapter Slovenia postane referenčna točka za coaching, varen in spodbuden prostor za rast in razvoj coachev ter ugledno združenje v slovenskem prostoru in širše.