Mednarodna zveza za coache (ICF), ustanovljena leta 1995, je vodilna svetovna organizacija, ki se ukvarja z razvojem in izboljšanjem coaching poklica z določitvijo najvišjih standardov, zagotavljanjem neodvisnega certificiranja in izgradnjo globalne mreže profesionalnih coachev po svetu.

ICF Slovenia chapter je izpostava mednarodne zveze za coaching (international coaching federation – icf), vodilne mednarodne organizacije coachev, ki vključuje več kot 34.000 profesionalnih, osebnih in poslovnih coachev in (edina) nudi neodvisen in mednarodno priznan program za certificiranje in akreditiranje coachev (personal credential).

V Sloveniji je bil chapter ustanovljen januarja 2020, ko nas je bilo 24 članov,  trenutno pa imamo 68 aktivnih članov in okoli 20 pridruženih članov.

ICF Slovenia chapter se zavzema za razvoj coaching stroke z vzpostavljanjem visokih etičnih standardov ter zagotavlja povezovanje coachev, ki so certificirani pri icf, z različnih področjih coachinga.

ICF Slovenia chapter predstavlja različne vrste industrije coachinga, kot so poslovni coaching, executive coaching, coaching za osebno vizijo in razvoj, vodenje, odnose, kariero…

Člani ICF Slovenia chapter si prizadevajo za doseganje skupnega cilja – dvig zavedanja o coachingu, ohranjanje integritete stroke in nenehen razvoj coachev na osnovi najnovejših raziskav in praks.