Mednarodna zveza za coaching sprejema spremenjene temeljne vrednote, ki odražajo globalno zavezanost članstva k etični praksi.

Mednarodna zveza za coaching (ICF) je objavila revidiran izraz temeljnih vrednot organizacije, ustvarjen za opolnomočenje in združevanje vseh coacev ICF po vsem svetu. Nove vrednote zajemjo etična načela ICF, ki naj bi vsem članom ICF zagotovila skupno poslanstvo in zavezanost poklicnemu in osebnemu vedenju, usklajenemu z osnovnimi vrednotami ICF.

“Te univerzalne vrednote niso le besede na papirju – živimo jih vsak dan,” je dejala izvršna direktorica ICF Magdalena Nowicka Mook. »Moč profesionalnega coachinga vključuje odprtost in nepresojanje v vseh interakcijah. Te temeljne vrednote odražajo dejanja naše ekipe, članov in imetnikov akreditacij, ki predstavljajo najvišjo kakovost strokovnega coachinga. Vsi smo dolžni še naprej biti živi primeri teh vrednot in spregovoriti, ko smo priča kakršnemu koli vedenju, ki je v nasprotju s temi temeljnimi vrednotami. “

Tako kot sta se posel in svet razvila kot posledica družbene dinamike, pandemije in še več, se je razvilo tudi strokovno izobraževanje. ICF se zavzema za to, da bodo standardi poklicnega in osebnega vedenja za člane enotni, kulturno ustrezni in sprejeti s strani članov.

Z vrhuncem celovitega procesa obravnave, razvoja in ocenjevanja prek ankete med člani ta razvoj vrednot ICF ponovno potrjuje vizijo organizacije – kjer je coaching sestavni del uspešne družbe – in izjavo o poslanstvu – za vodenje globalnega napredka coaching poklica in s coachingom opolnomočiti svet.

Posodobljene osnovne vrednote so:

Strokovnost

Zavezanost k coaching razmišljanju (mindsetu) in profesionalni kakovosti, ki zajema odgovornost, spoštovanje, integriteto, usposobljenost in odličnost.

Sodelovanje

Zavezanost k razvoju družbene povezanosti in izgradnji skupnosti.

Človečnost

Zavezanost k humanosti, prijaznosti, sočutju in spoštovanju do drugih.

Pravičnost

Zavezanost uporabi coaching miselnosti za raziskovanje in razumevanje potreb drugih, da bomo lahko ves čas prakticiral pravične procese, ki ustvarjajo enakost za vse.

“vrednote ICF so praktične in ambiciozne ter odražajo tisto, kar je najbolj pomembno za ICF in njenih 41.000 članov,” je dejal predsednik globalnega odbora ICF leta 2021 Pat Mathews, MCC. “Z veseljem objavljamo vrhunec dolgega procesa, ki je zdaj temelj za vodenje coaching industrije v prihodnost.”