ČLANSTVO ICF

Član postanete tako, da se včlanite v globalno mrežo ICF, in potem izberete ICF Slovenija Chapter. S tem avtomatsko postanete naš član.

Članarina velja 1 leto in jo je treba obnavljati vsako posamično leto, na kar vas opozori ICF.

 

Pogoji za članstvo:

 • imate osebno certifikacijo ACC, PCC, MCC
 • ste zaključili vsaj 60-urni Coaching program, ki ustreza ICF standardom
 • ste vključeni v vsaj 60-urni coaching program, akreditiran s strani ICF kot ACTP-program ali ACSTH-program (samo za nove člane).

Usposabljanje, ki je sprejeto kot ICF standard, vključuje:

Usposabljanje iz programa

 • (ACTP) Accredited Coach Training Program
 • (ACSTH) Approved Coach Specific Training Hours
 • (CCE), Continuing Coach Education

ob upoštevanju teh omejitev: Sprejete bodo vse ure, odobrene v temeljnih kompetencah (Core Coaching Competencies)

 • Izobraževanje, ki ga ICF prej ni odobril ampak je specifično označeno kot trening coaching veščin, ki so učene v skladu z ICF temeljnimi kompetencami (npr. Usposabljanje na univerzi, usposabljanje organizacije, ki ni akreditirana s strani ICF)

Treningi, ki niso sprejeti kot trening za coacha, vključujejo:

 • Usposabljanje, ki se trži kot poučevanje drugih veščin, čeprav te veščine lahko na nek način uporablja tudi coach
 • Tečaji osebnega razvoja
 • Izobraževanje na drugih področjih, kot so psihologija, svetovanje, NLP itd., razen če se je dejansko poučevalo kot usposabljanje coachev in z vidika temeljnih kompetenc ICF

Članstvo se uredi na globalni ravni –

… več o pogojih in članarini na strani ICF.

KAJ ČLANSTVO NUDI

 • Član globalne mreže ICF in ICF Slovenija Chapter
 • Obiskovanje vseh dogodkov ICF SLOVENIA CHAPTER IN ICF INTERNATIONAL za člane brezplačno, (izobraževalni, strokovni, promocijski, mreženjski..), v kolikor ni drugače zapisano
 • Cenejše kotizacije za ICF mednarodne konference
 • V kolikor ni zapisano drugače (cenejše kotizacije za mnoge dogodke partnerskih organizacij – tako lokalno kot globalno
 • Obisk 6 CCE dogodkov letno v ICF Slovenia Chapter brezplačno – pridobivanje točk CCE, ki jih podeljuje lokalni chapter
 • Cenješa kotizacija za osebno certificiranje ACC, PCC in MCC in druge ugodnosti
 • Vpis v bazo osebno akreditiranih coachev – coach finder
 • Vpis v bazo članov ICF – member finder
 • Povezovanje in profesionalni razvoj na lokalni in globalni ravni
 • ICF lokalna in globalna coaching skupnost za opravljanje coaching prakse in intravizije, kolegialni coaching in skupinsko učenje
 • Dostop do najnovejših raziskav in študij s področja Coachinga
 • Dostop do bogatih virov in informacij za vaš Coaching razvoj

PRIDRUŽENI ČLAN

Fizična oseba, ki izpolnjuje sledeče pogoje, lahko postane pridruženi član društva za omejeno obdobje 1 leta:

  • je vključen v vsaj 60-urni coaching program, akreditiran s strani ICF kot ACTP-program ali ACSTH-program (šolanje trenutno v teku).
  • plača letno članarino, določeno za pridružene člane.
  • izpolni prijavni obrazec za pridružene člane.
  • se pisno strinja z statutom društva in etičnim kodeksom ICF.

KAJ ČLANSTVO (PČ) NUDI

 • Pridruženi član lahko sodeluje le v dogodkih, povezanih z mreženjem in promocijo na lokalni ravni v organizaciji ICF Slovenia Chapter.
 • Možnost sodelovanja v iniciativah lokalnega chapterja ICF Slovenia Chapter
 • Možnost obiskovanja Coaching prakse v organizaciji ICF Slovenia Chapter

Status pridruženega člana velja največ 1 leto in je enkratno.

Članstvo se uredi na lokalni ravni. Pišite nam na info@icfslovenia.org