Namen ICF Slovenia Chapter in aktivnosti:

 1. Namen chapterja je povezovanje članov, organiziranje domačih & mednarodnih dogodkov, namenjenih izobraževanju in razvoju članov. V okviru mednarodne zveze in chapterja namreč svojim članom omogočamo različne dogodke in usposabljanja, ki jih organizirajo različni stebri in tudi prinašajo določene CCE točke (Coach continues education).
 2. Izvajamo aktivnosti kot je Coaching praksa in kolegialni coaching za nenehen razvoj coaching kompetenc, na lokalnem kot mednarodnem nivoju z namenom povezovanja in sodelovanja ter dviga strokovnosti coachinga.
 3. Naše aktivnosti so usmerjene v razvoj in podporo coaching profesije in razvoj coaching miselnosti, zato sodelujemo z drugimi chapterji in institucijami (z akreditiranimi ICF coaching programi in drugimi) na mednarodnem nivoju. Naša misija je ozaveščati splošno in profesionalno javnost, kaj coaching kot profesija je in katere prednosti prinaša v naša življenja.
 4. Izvajamo aktivnosti za podporo pri osebnem certificiranju, potrjevanju strokovnosti in podaljševanju  osebnih certifikacij pri Mednarodni zvezi za coache, proces skozi katerega gredo člani na tri leta, vse to z namenom zagotavljanja visokih standardov profesionalnega Coachinga. Zato pri ICF radi poudarijo, da predstavljajo zlati standard v coachingu, saj ne dovoljujejo, da bi njihovi coachi zaspali na lovorikah.
 5. Na letnem nivoju organiziramo CCE dogodke, čigar točke, naši člani lahko koristijo pri svojem osebnem certificiranju.
 6. Nudimo podporno okolje za osebno certificiranje na mednarodni ravni in pomoč pri CKA testu z izkušnjami in usmeritvami tistih, ki so proces že zaključili.
 7. Povezujemo in obveščamo o aktivnostih iz naše stroke, ter članom omogočamo dostop do izjemnih virov in raziskav ter znanja na področju profesije .
 8. Zavezani smo, da članom pomagamo s povezovanjem priložnosti za gradnjo mreže in njihovo stalno rast. Povezujemo poslovne in razvojne priložnosti na nivoju lokalne in mednarodne skupnosti za usposabljanje.
 9. Omogočati dostop do najnovejših raziskav in praks na področju coachinga in razvoja profesije.

Cilji ICF Slovenia Chapter so:

 1. dvig zavedanja javnosti, kaj je coaching in kakšne prednosti prinaša posameznikom in organizacijam,
 2. promocija Mednarodne zveze coachev – International Coach Federation (ICF), ki postavlja standarde v coachingu,
 3. privabljanje in stalen razvoj ICF coachev po ICF coaching kompetencah in skladno z ICF etičnim kodeksom.