Namen Mednarodnega tedna coachinga je ozaveščati javnost o koristnosti coachinga ter ga približati čim večjemu številu ljudi. Naše poslanstvo je dvig kakovosti življenj posameznikov, podjetij in skupnosti. Verjamemo, da je coaching en od učinkovitejših načinov, kako podpreti posameznike, skupine, podjetja in skupnosti pri doseganju ciljev, odkrivanju in realizaciji potencialov, vzpostavljanju boljših odnosov in kreiranju bolj izpolnjujočega življenja. 

Za koga?

  • Za vse posameznike, ki jih zanima coaching, kakšne prednosti jim lahko prinese in želijo izkusiti coaching na lastni koži.

Izkušnje pro bono coaching udeležencev

Člani ICF Slovenia Chapter že nestrpno odštevamo in pričakujemo naslednjega