• Je član mednarodne zveze za coaching, ICF Slovenija Charter Chapter podružnica
  • Izkazujejo strokovno znanje in izkušnje na področju coachinga
  • Je zavezan k spoštovanju etičnih pravil pri izvajanju coachinga in nenehnemu razvoju kompetenc po kompetenčnih standardih https://coachfederation.org/core-competencies in etičnem kodeksu mednarodne zveze https://coachfederation.org/icf-ethics
  • Redno skrbi za svoj osebni in profesionalni razvoj v okviru mednarodne zveze in chapterja
  • Člani se medsebojno povezujemo, sodelujemo in se učimo na podlagi deljenja izkušenj, prenosa dobrih praks in coaching prakse (intravizija za coache)
  • Redno razvija svojo coaching prakso s pomočjo mentorskega in supervizijskega procesa in redne chapter coaching prakse
  • Svojo usposobljenost dokazuje tudi z mednarodno osebno certifikacijo (ACC, PCC ali MCC) in nenehnim razvojem
  • Sodeluje pri razvoju coaching profesije znotraj chapterja in sledi najnovejšim raziskavam na področju stroke
  • Zagotavlja kvalitetno storitev coachinga