acreditacija

Izkušnja z izpitom »ICF Credentialing Exam«

Biti coach je življenje nenehnega razvoja in povratnih informacij. Menim, da je postopek akreditacije pri Mednarodni zvezi za coaching (International Coaching Federation – ICF)  eden od korakov, ki zagotavlja oboje. Coach po akreditaciji pridobi veliko več kot le značko, ki predstavlja njegovo znanje, pridobi predvsem tudi okvir za nadaljnji razvoj.

S takšnim pristopom sem se že pred slabimi tremi leti odločila pristopiti k individualni akreditaciji ACC (angl. Associate Certified Coach Credential) in točno s takim pristopom sem se lotila tudi individualne akreditacije na ravni PCC (Professional Certified Coach Credential) v letošnjem letu. O novi verziji izpita sem slišala marsikaj in veliko informacij je bilo takšnih, da so prej kot navdušenje in nestrpnost priklicale cmok v grlu in zaskrbljenost.

Da vam vse te informacije ne bi vzele volje in motivacije za vaš naslednji korak, sem se odločila, da poskušam na čim bolj objektiven način predstaviti svojo izkušnjo, ki vam bo v oporo pri individualni akreditaciji.

Priprave na izpit

Pri vsakdanjem opravljanju coachingov se niti ne zavedamo vedno in ne zaznamo vselej, katere kompetence uporabljamo oziroma katerih kompetenc ne vključujemo v proces načrtno, ampak to počnemo nezavedno, saj je fokus na klientu. V teoriji sta pomembni dve stvari, in sicer etični kodeks in kompetence coachev. Pregled vsega materiala na spletni strani ICF in YouTube kanalu vzame nekaj časa, a je to več kot koristno.

Pri pripravi sem za boljše razumevanje vključila tudi praktične izkušnje, in sicer sem pregledala zapiske zadnjih srečanj in izpostavila nekaj trenutkov, v katerih smo s klienti ustvarili tisti magični ples coachinga, in tudi tiste trenutke, kjer sem imela občutek, da bi lahko proces vodila na drugačen način. Tako mi je bilo lažje interpretirati vse kompetence skozi lastno prakso in skozi dejanske primere, saj se kompetence na takšen način preverjajo tudi na izpitu. Opravila sem tudi nekaj srečanj reflektivne prakse, ki mi je bila prav tako v oporo pri interpretaciji kompetenc skozi prizmo mojega coaching pristopa.

Prijava na izpit

Izpit predstavlja zadnji korak v postopku individualne akreditacije, ne glede na način vaše akreditacije (Level 2/ACTP, Level 1/ACSTH ali portfolio). Prijava na izpit vam bo omogočena, šele ko bodo vsi drugi pogoji za akreditacijo pregledani in odobreni (ustreznost izobraževanja, število ur prakse, posnetki, v kolikor to zahteva vaš način akreditacije) ter ko boste postopek akreditacije plačali – postopek individualne akreditacije lahko plačate tudi v več obrokih, vendar bodite pozorni, saj se pregled začne šele po plačilu zadnjega obroka.

Tudi po pregledu vseh pogojev in po plačilu se lahko še kaj zaplete, kot se je v mojem primeru. Težavo pri prijavi na izpit je povzročil šumnik v mojem imenu. Ime na prijavi se mora namreč v popolnosti ujemati s tistim na osebnem dokumentu. V tem primeru se obrnite na ICF, saj morajo oni poslati popravek izvajalcem izpita.

Po starem sistemu je bilo možno izpit opravljati po spletu preko povezave, ki je bila veljavna 60 dni, na vprašanja ste lahko odgovorili kadarkoli vam je ustrezalo. Po novem imate še vedno 60 dni za opravljanje izpita, vendar  morate datum in uro opravljanja izbrati vnaprej. Bodite pozorni, da termin izberete čimprej, saj je nekaj terminov tudi v nočnem času. ICF pri izvajanju izpita sodeluje s Pearson VUE, ki ima izpostavo tudi v Sloveniji, tako da lahko izpit opravljate tudi v živo pri njih v Ljubljani (Izpit lahko opravljate tudi v  slovenskem izpitnem centu pri on-site Pearson VUE testing center

Dan izpita

Izpitni dan (izpit sem opravljala po spletu) se je začel s kar nekaj nervoze in seveda je šlo marsikaj tudi narobe. Tako pač je na takšne dni. Kljub temu sem se veselila, da bo končno prišla ura za izpit, saj me je gnala radovednost, kako dobro mi bo šlo. Skrbno sem pripravila izpitni prostor in bil je čas za začetek.

Odobritev pristopa (v primeru opravljanja izpita po spletu)

Izpit se opravlja pod nadzorom opazovalca, ki vam mora predhodno odobriti pristop. Pogoji za to so, da preveri, ali ste res prava oseba in ali je prostor, v katerem boste izpit opravljali, primeren. Za odobritev pristopa boste potrebovali telefon, saj boste dobili povezavo, preko katere boste poslali fotografijo svojega osebnega dokumenta in tudi fotografijo prostora, v katerem boste opravljali izpit. Miza z računalnikom mora biti zares prazna in na njej imate lahko le slovar in računalnik. Ko boste poslali slike, vas bodo spustili korak naprej. Takrat se vam bo oglasil tudi vaš nadzornik, ki vam lahko odgovori še na kakšna morebitna vprašanja oziroma vam bo dal še dodatna navodila. Nadzorniku boste morali še enkrat pokazati prostor, v katerem boste opravljali izpit, tokrat z računalnikom oziroma spletno kamero. Nato se lahko lotite izpita.

Te zahteve lahko marsikoga zmotijo oziroma mu predstavljajo oviro.  Poskušajte si rezervirati kanček potrpežljivosti tudi za ta korak. Cilj naj vam bo, da k prvem vprašanju pristopite kar se da umirjeno. Zato vam svetujem, da pristopite k izpitu 30 minut pred začetkom, da vse to uredite v miru.

Kaj izpit od mene pričakuje

Izpit je sestavljen iz dveh sklopov. V prvem sklopu je 41, v drugem pa 40 vprašanj. Med obema deloma imate na voljo tudi 5 minut premora.

Vprašanja so naravnana situacijsko. Gre za 81 coaching primerov iz vsakodnevne prakse coachev, vaša naloga pa je, da med štirimi naštetimi možnostmi, kako naj coach v neki situaciji ravna, izberete najboljši odziv/ravnanje/vedenje oziroma najslabši odziv/ravnanje/vedenje.

Bodite pozorni na to, katero kompetenco nagovarja posamezna možnost, to vam lahko olajša izbiro pravega odgovora. Kar nekaj je bilo primerov, ko je bila izbira najboljše oziroma najslabše možnosti relativno enostavna, ostale pa so 3 možnosti za preostali del odgovora. Takrat bodite še toliko bolj pozorni na to, katere kompetence  in koliko kompetenc nagovarja posamezni odgovor.

Tisti, ki nam angleščina (oz. drugi izbrani jezik izpita) ni materni jezik, imamo na voljo 4 ure časa, da se prebijemo skozi vseh 81 situacij. Časa, da lahko vsako vprašanje res mirno preberete in se odločite za prave odgovore, je dovolj.

Kaj  me je presenetilo

  • Sama sem precej avditiven tip človeka in včasih potrebujem pogovor sama s seboj, preden se odločim. A je takšno pogovarjanje s samim seboj prepovedano, saj se lahko vsak samogovor obravnava, kot da se z nekom, ki se ga na kameri ne vidi, je pa v istem prostoru z vami, posvetujete o pravilnem odgovoru, zato lahko  nadzornik prekine opravljanje izpita. Bodite res pozorni na to, da tudi pri samem sebi ne iščete nasveta naglas.
  • Glede na to, da veliko coachev opravlja izpit v angleščini, čeprav to ni njihov materni jezik, se mi zdi raven jezika kar zahtevna in je treba biti pozoren na določene elemente jezika, ki vplivajo na percepcijo zaznane besede in s tem konteksta.
  • ICF v zadnjem času veliko pozornost daje vključenosti vseh družbenih skupin. V ta namen so v primerih, ki jih izpit vključuje, uporabljeni zaimki »they, them, their« (namesto »she, he, her, him, hers, his«), kar ga lahko hitro razumemo kot zaimek za 3. os. Množine (in ne ednine). Opazila sem, da me je to za trenutek zmedlo vsakič, ko mi je malenkost padla koncentracija.
  • Ko boste odgovorili na zadnje vprašanje ali pa se vam bo iztekel čas, se bo program samodejno ugasnil. Pri meni je to povzročilo kar rahel zastoj srca. Ne skrbite, počakajte 10 minut in po elektronski pošti vam bodo poslali rezultate. Lahko pa seveda rezultate preverite že prej, in sicer na istem mestu, kjer ste izbrali datum za opravljanje izpita.

Naj vam bo celoten postopek individualne akreditacije povratna informacija za razvoj vas kot coacha in naj vas ženeta radovednost in znanje, ki ju zagotovo imate veliko. Se že veselim, da slišim za vaše zmage.

 

Avtor prispevka: Maša Ribnikar Kajtner, PCC

………………..

Pogledi in mnenja ter informacije, navedene v članku, so odgovornost avtorja oz. avtorice članka in ne odražajo nujno mnenj in pogledov Mednarodne zveze za coaching (International Coaching Federation – ICF) oz. njene slovenske izpostave (ICF Slovenia Chapter). Objava članka gostujočega avtorja ali člana Mednarodne zveze za coaching na spletni strani (ali drugih medijih in socialnih omrežjih) ni zagotovilo Mednarodne zveze za coaching ali njene slovenske izpostave za kakovost produktov ali storitev, ki jih avtor članka ponuja pri svojem delu.

Tags: No tags