IMG_4484 (3)

Etika v coachingu

Piše Jasna Knez

 

Navdihnjena s strani Saime Butt, ki smo jo gostili v ICF slovenski podružnici za coache, v času mednarodnega tedna coachinga, z naslovom: “Relativnost se nanaša na fiziko in ne etiko” – Albert Einstein.

Povzetek in nekaj naših razmišljanja. Zato da osvetlimo za nas, najpomembnejšo oz. temeljno tematiko.

Naslov, ki te, če želiš, kar potegne noter. In smo začeli z dvema pomembnima besedama: JAZ in ODLOČITEV. V resnici vse ostalo ni pomembno.

Zakaj je etika pomembna zate, je bilo prvo vprašanje, ki smo si ga postavili? Dobra refleksija. Diskusija. (zaupanje, integriteta, spoštovanje, odgovornost, varnost…)

Kajti danes v poplavi teh »fancy« nazivov, ko je že skoraj vsak za nekaj coach ali pa se za to samookliče… se pravzaprav bolj kot kdaj koli prej, lahko vprašamo, kaj to sploh je? Coach? Coaching? Etika coacha? Ničkolikokrat se nam zgodi namreč, da popravljamo napačno peljane procese. Ali pa slišimo, da coaching ne deluje. Hmmmmm… Pa ni tako. Deluje. Vendar, če ga izvaja profesionalni coach z izkušnjami. Ali drugače, z znanjem. Z zavedanje, da izvaja coaching in ne kaj drugega.

Coach ne postaneš, ker si naredil en vikend tečaj, ali da ne bi komu delala krivice, en daljši trening. To je tako, kot če bi kirurga poslali na en daljši trening za operacijo srca, potem pa ste ravno vi na vrsti, da vas operira. Kaj bi storili?

Profesionalni coach postaneš z leti, z osebnim in nenehnim strokovnim razvojem, veliko prakse, intravizije in supervizije, ki je tudi pot do osebnega akreditiranja pri mednarodnih zvezah, kjer skrbijo za kakovost. Pomaga pa tudi talent. Predvsem pa z utelešenjem coaching miselnosti – to pa je trdo delo. In nenazadnje a najpomembneje, z sledenjem etiki coacha in zavedanjem, da si odgovoren za vsak korak. Ker imaš na drugi strani človeško bitje. In tvoja ravnanja, narekujejo tvojo osebno in profesionalno integriteto. Vplivajo, tako ali drugače, na drugega.

 

Etika je zelo pomembna. Kot coach bi morali vsakega posameznika obravnavati častno, s spoštovanjem in zaupanjem. Sprejemati celoten njegov mentalni & emocionalni & energetski zemljevid. Brez sodbe. In ICF etika kot taka je pomemben temelj za delovanje – moral bi biti način življenja profesionalnega ICF coacha. A tu se zgodba šele začne.

Razumeti lastno percepcijo etike, tudi glede na okolje, od koder prihajaš, da bi lažje vse to implementiral v svoj način delovanja. Ko govorimo o etiki, namreč govorimo o temeljni povezavi med vrednotami posameznika in etiko samo. Mi smo jo definirali kot:

·     Je notranji poriv za človeštvo.

·     Je notranja potreba za coacha.

In v resnici smo se strinjali, da nihče ne deluje dobro v okolju, kjer so načini delovanja v nasprotju z našimi osebnimi temeljnimi vrednotami in osebno moralo. Zato pa smo, vsak zase, odgovorni za naša dejanja. Le ta nas določajo. Ne to kar govorimo, to kako izvajamo in kar kažemo s svojimi vedenji. Če smo brutalno iskreni sami s seboj, vsak kdaj pade na tem testu. A pomembno je zavedanje, prevzemanje odgovornosti in to, da ne ponavljamo napak. Bodite zgled. Tudi če še niste. Lahko postanete. JAZ & ODLOČITEV.

 

Po SSKJ govorimo o dveh pomenih; o etiki in morali

ÉTIKA je filozofska disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja glede na dobro in zlo: ta vprašanja obravnava etika. Lahko bi rekli, da gre za teorijo o dobrem in slabem in na nek način predstavlja podlago za naša odločanja. Osnovni namen etike je preučevanje morale, moralnega delovanja, norm in postopkov za etično odločanje.

MORÁLA je to kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi kot posledica pojmovanja dobrega in slabega Lahko bi rekli, da gre za individualni praktični vidik obravnavanja človekovega odnosa do sveta, drugih ljudi in do sebe, ki so podlaga za naše odločitve in dejanja. Če se naslonimo na definicijo Friedericha Nietzscheja, nemškega filozofa, je moralo opredelil kot »sistem vrednotenj, ki se dotika pogojev življenja kakšnega bitja«.

 

Da bi ljudje pri svojem delovanju znotraj nekega okolja znali slediti etiki in delovali moralno nam zagotovo pomagajo etični kodeksi. Gre za smernice in pravila organizacije, ki temeljijo na njihovih vrednotah, usmeritvah in ciljih. Etični kodeks tako opredeljuje različne možne dileme in situacije, v katerih bi se posameznik lahko znašel, v okviru svojega delovanja. In za coacha je slednji najpomembnejši element, osnova ter tudi prva ključna kompetenca. Kot ICF coachi smo zavezani ICF etičnemu kodeksu ki nam določa 4 ključna področja;

·     Odgovornost klientu

·     Odgovornost praksi in izvedbi

·     Odgovornost profesionalnosti in kredibilnosti

·     Odgovornost družbi

Na kratko bi to pomenilo, da je Coach tisti, ki mora biti ves čas pozoren, kako se kreirajo definicije procesa, kreira veren prostor, zaupanje in prisotnost razumljivosti in jasnosti med njima, zato, da vrednost za klienta ostaja enaka. Gre za coachevo osebno integriteto – s katero izkazuje zaupanje in lojalnost do sebe, klienta ter profesije.

 

Da bi coaching res lahko deloval smo kot coachi odgovorni, da klient razume razliko med različnimi procesi in metodami, kot so terapija, mentorstvo, svetovanje, trening, konzultacije.. In zagotovo je naša odgovornost, da ko izvajamo proces, izvajamo coaching in se ne poslužujemo drugih pristopov, čeprav so nam morda v naši »orodjarni« na voljo. Ta past je vedno prisotna, a profesionalni coach se mora zavedati vseh pasti in se ogniti temu da bi hodil po tankem ledu, da bi med coachingom morebiti svetoval ali učil, ker je zanj to lažje. Ali pa hitreje.

 

Samo da pojasnim; Profesionalni coaching pa ni enako kot vodim s coaching pristopom, kjer odvisno do osebe, ki to uporablja, se reflektira tudi v rezultatu za osebo, ki je na drugi strani. Vodje danes uporabijo te elemente zato, da bi bili učinkovitejši. A tu ne gre za profesionalni coaching. Gre samo za uporabo coaching metodologije oz. elementov znotraj vodenja.  

 

Coachi smo odgovorni, da zelo dobro vemo, kdo je klient in prepoznamo njegovo motivacijo za razvoj, morebitne ovire ter tudi, da nam je jasno, kaj v resnici potrebuje. Coaching dogovor je pravzaprav ves čas v razvoju. To moramo negovati in vseskozi kreirati zaupanja vreden in veren prostor. Pomeni, da se od nas pričakuje, da ravnamo moralno, v kolikor vidimo, da klient morda ni primeren za coaching »ni coachable«. Da mu ta pristop ne bo prinašal dodane vrednosti. In o tem se moramo iskreno pogovoriti, mu ponuditi kakšen drug način dela iz naše »orodjarne« ali pa ga morda napotiti drugam, v kolikor zaznamo, da je primernejši za drugačno psihološko podporo, za katero sami nismo usposobljeni. V takih primerih, si je potrebno reči bobu bob. In velikokrat že tu nastane konflikt interesov, ko coach, zavoljo osebne dobrobiti, ravna neetično.

Kaj pa sploh ponuja etilni kodeks ICF? Ga res poznate? Ga živite? Kaj potrebujete, da bi ga začeli?

 

ODGOVORNOST KLIENTU

 • Poskrbi za razumevanje in pravila: narava, definicija in vrednost coachinga, natančna pravila izvedbe in vsi pogoji, meje zaupanja in zaupnost, dogovor, varovanje podatkov in kako si bosta delila informacije, ali bodo deljene informacije v primeru tripartitnih dogovorov, če da, kaj in kako. Vse to še pred začetkom samega coaching procesa.
 • Upravljanje s konfliktom interesov v različnih odnosih kot interni coach
 • Ostaja pozoren na vrednost coachinga in spoštuje pravico do prekinitve tega odnosa, s strani klienta ali sebe
 • Se zaveda, da upravlja z različnimi kulturnimi vidiki, psihološkimi izzivi in močjo
 • Razkriva pridobivanje finančne vrednosti za posredovanje
 •  Zagotavlja konsistentnost v coachingu ne glede na obliko sodelovanja (plačljiv, pro bono..)

Vprašanje za vas? Kdaj kot coach smeš deliti kakšne informacije z drugimi deležniki med procesom coachinga?

 

ODGOVORNOST PRAKSI IN IZVEDBI

 • Vedno sledi etičnemu kodeksu in prepoznava odstopanja ali neetična vedenja, tudi pri drugih profesionalnih coachih. Opozori na to.
 • Vzpostavi enako etično zavezo pri svojih zaposlenih
 • Zavezuje se vseživljenjski odličnosti z osebnim, profesionalnim in etičnim razvojem
 • Pozna svoje osebne in profesionalne omejitve in situacije, ki bi lahko vplivale na kvaliteto izvedbe coachinga oz. delovnih odnosov
 • Razrešuje morebitne konflikte takoj ko je mogoče in angažira profesionalno pomoč ko je potrebno (etični komite ICF)
 • Vzdržuje varovanje informacij vseh vpletenih

Vprašanje za vas? Kako bi razrešil konflikt interesov z drugim coachem?

 

ODGOVORNOST PROFESIONALNOSTI IN KREDIBILNOSTI

 • Predstavlja in identificira svoje coaching kvalifikacije, coaching kompetence, izkušnje, treninge in individualne akreditacije pravilno in resnično
 • Poda obvezujočo verbalno in pisno zagotovilo, da so zgornje izjave resnične in pravilne
 • Dela na kreiranju zavedanja o etičnih odgovornostih
 • Kreira jasne, primerne & kulturno občutljive meje in pravila v odnosih in delu
 • Ni in&ali se ne zapleta v romantična razmerja z klienti ali naročniki. V kolikor se znajde v takšni situaciji, odreagira primerno in adekvatno z naslovitvijo zadeve in končanjem dogovora o izvedbi coachinga.

 

Vprašanje za vas? Kdaj je najbolj etično in profesionalno uporabiti logotipe zase, kot so: ICF, ACC, PCC, MCC, ACTP in ACSTH?

 

ODGOVORNOST DRUŽBI 

 • Vzdržuje pravičnost & enakost v vseh aktivnostih in procesih. To vključuje, ni pa limitirano, diskriminacije na bazi starosti, rase, spolne usmerjenosti, religije, narodnosti, invalidnosti, statusa (vojaški, politični…)
 • Prepoznava in spoštuje doprinos in avtorske oz. intelektualne pravice drugega
 • Prepoznava znanstvene smernice & omejitve pri izvedbi in pisanju izsledkov raziskav
 • Se zaveda svojih in klientovih vplivov na družbo. Je zavezan filozofiji »delam dobro« versus »izogibam se slabemu«

Vprašanje za vas? Kaj bi naredil, če delovanje tvojega klient, ali organizacije, ki jo vodi, delajo slabo oz. proti skupnemu dobremu za ljudi & planet?

 

Naša ravnanja so tista, ki določajo našo vrednost. In čeprav se nam lahko kdaj zdi, da najdemo opravičila za neetično postopanje, so to zgolj izgovori.

Kajti biti etičen, je pravzaprav stvar osebnih vrednot in identitete. Osebne morale. Lastnega dostojanstva in tega, kako sebe nosimo v relaciji in odnosih z drugimi ljudmi. Ali nas vodi zaupanje ali strah? Kajti vsak od nas je lahko Mandela ali pa Hitler. Odločitev, pa je vedno v naših rokah. To je izbira, ki jo imamo sami na voljo. Vprašanje pa je, če smo dovolj pogumni zanjo. Etičnost je stvar poguma.

In profesionalni coahci smo zavezani slediti dobremu, prepoznavati slabo in opozarjati na nepravilna oz. neetična delovanja. V družbi, med klienti in naročniki, med kolegi.

Za lepši jutri.

Jasna Knez, ACC, EIA SENIOR, Executive & Team Coach in ICF Chapter podpredsednica

Povzeto po https://www.povejnaglas.si/etika-v-coachingu

 

Tags: No tags