ICFChapter_FacebookCoverImage

Komentar na prispevek Življenjski trenerji, predvajan v oddaji Inšpektor, 21.8.2021

Kot predstavniki slovenske izpostave ene največjih zvez za coaching  Mednarodne zveze za coaching (International Coachging Federation – ICF) smo dolžni podati komentar in pojasnila na objavljen prispevek v oddaji Inšpektor z naslovom Življenjski trenerji, ki je bila predvajana 21.8.2021.

Slovenska izpostava ICF je bila ustanovljena v začetku leta 2020 z namenom, da omogoči profesionalnim coachem stalen razvoj in delovanje znotraj strogo postavljenih profesionalnih coaching standardov in etičnega kodeksa, mednarodnim povezovanjem in nenazadnje tudi z namenom ozaveščanja javnosti, kaj coaching je in kdo so profesionalni coachi.

Zmeda, ki vlada na trgu glede tega, kaj coaching je in kdo je profesionalni coach, ni prisotna le v Sloveniji, temveč tudi v drugih državah. Sploh v državah, kjer je coaching, kot oblika profesionalne podpore, mlada disciplina. Iz tega razloga nas veseli, da ste se lotili tematike s poskusom osveščanja javnosti, kaj je profesionalni coaching in kdo je profesionalni coach. Na žalost pa oddaja ni objektivno, niti strokovno prikazala tematike.

Glede na to, da v oddaji omenjate obe največji organizaciji za razvoj coachinga – ICF in EMCC – bi pričakovali, da boste predstavnike teh zvez povabili k snovanju oddaje ter tako zagotovili strokovnejšo predstavitev tematike ter pomagali k zmanjšanju nejasnosti, kaj je coaching in kdo je profesionalni coach. Iz našega vidika je oddaja še povečala zmedo ter s tem ne le, da zelo pomanjkljivo predstavila coaching, temveč gledalcem ni omogočila jasnejše predstave, kako jih lahko coaching podpre v njihovem življenju. Kar verjamemo, da je bil vaš namen.

V nadaljevanju izpostavljamo nekaj ključnih sporočil oddaje, ki na napačen način predstavljajo profesionalni coaching ter podajamo pojasnila:

 • Coaching NI trenerstvo, ni terapija, ni svetovanje, še najmanj je to stroka, ki producira “guruje”.

Izziv, s katerim se srečujemo pri ICF tako v Sloveniji kot tudi drugje je, da se različni trenerji, terapevti in drugi, samookličejo za coacha. V oddaji so bili predstavljeni različni “coachi”, ki pa to niso. Hipnoterapija ali fitness trenerstvo ne sodijo v profesijo coachinga. Ravno tako motivacijski govorci oz. kot je omenjeno v oddaji “guruji” niso profesionalni coachi.

Definicija coachinga po Mednarodni zvezi za coaching je: “partnerski odnos v miselno izzivalnem in kreativnem procesu, ki navdušuje klienta, da maksimira svoje osebne in profesionalne potenciale.”

Podajamo dodatno razlago definicije coachinga:

 • coachi so partnerji klienta. Klient in coach sta enakovredna; ni odnosa “starš-otrok”, skupaj so-kreirata proces preko skupnih dogovorov in odprte povratne informacije in v coaching procesu sta oba odgovorna za kakovost tega partnerstva.
 • coachi vodijo miselno izzivalen in kreativen proces. Coachi ne svetujejo klientu, kaj naj naredi. Svetovanje klientu ne bi bilo ne miselno izzivalno, ne kreativno. Namesto tega coachi sledijo agendi klienta in jih podpirajo, da vidijo preko svojih utečenih načinov razmišljanja. Ker tudi razmišljanje je navada. Coachi verjamejo, da klient želi biti odgovoren za svoje življenje in da ima vse potrebne kapacitete, da najde svojo lastno in zase najboljšo rešitev.
 • Coaching proces navdušuje klienta, da maksimira svoje potenciale. Coachi podpirajo klienta, da najde svoje lastne rešitve, katere želi v svojem življenju. Ljudje si morajo najprej nekaj želeti, da so potem pripravljeni iti iz svoje cone udobja. Nemogoče je maksimirati svoje potenciale v zavetju cone udobja.

Vse to coach dela znotraj visokih Etičnih standardov, kateremu že osnovni (akreditirani) trening za poklic coacha, daje veliko pozornosti. Ena od etičnih dilem, ki jo coachi preko treninga in kasneje svojega dela naslavljajo je, ali so dovolj strokovno usposobljeni, da lahko podprejo klienta. V kolikor niso, so dolžni klienta napotiti k drugi vrsti podpore. Takšni, ki je za klienta najbolj primerna.

Vsak profesionalni coach, ki je član ene od strokovnih zvez za coaching in ki sledi vsem postavljenim standardom stroke ter zahtevanim izobraževanjem, je usposobljen, da zna presoditi, kdaj coaching ni primerna metoda za klienta. V kolikor se mu pri presoji pojavijo dvomi, se izziv naslovi preko coaching supervizije oz. intravizije (ki jo prav tako izvajajo za to usposobljeni coaching supervizorji in mentorji).

 

 • Coaching ni “industrija upanja in sreče”.

Namen coachinga ni “biti lepši, boljši, uspešnejši”. Ravno tako coach ni nekdo, ki te “prime za roko in pelje čez proces”.

Coaching je oblika podpore, ki je z razlogom v porastu. V vedno hitrejšem in kompleksnejšem svetu ljudje potrebujemo podporo pri reševanju kompleksnih osebnih in profesionalnih izzivov. Prijateljska pomoč ali starševski nasvet žal pogosto niso dovolj, da bi lahko svoje izzive reševali uspešno.

Coaching podpre kliente, da globlje ozavestijo svoj izziv, razširijo polje možnosti, kako ga lahko uspešno rešijo na način, ki je za njih v danem trenutku najbolj smiseln ter delujejo v skladu s tem, kar verjamejo, da jih bo pripeljalo k želeni spremembi.

Coaching v svojem bistvu razvija pri klientih višje (samo)zavedanje, motivacijo ter prevzemanje odgovornosti za doseganje želenih sprememb preko kreiranja lastnih rešitev in delovanja. Iz tega vidika celo pripomore k “spontanosti”, saj podpre klienta, da ali najde rešitev iz situacije, ki se mu ni zdela rešljiva ali podpre klienta, da uresničuje svoje poklicne ali življenjske izzive.

Proces coachinga je za osebe, ki si želijo spremembe, proces osebne rasti ravno zato, ker preko iskanja rešitev in delovanja, krepi osebne kompetence klienta pri spopadanju z življenjskimi izzivi oz. doseganju želenih sprememb.

 

 • Izobraževanje profesionalnega coacha je vseživljenjski proces nad katerim držijo roko Mednarodne zveze za coaching kot je na primer ICF

Biti del profesionalne mreže za coaching kot je ICF, ni le varovalka, da coach, ki je opravil osnovno izobraževanje za coacha, zadošča minimalnim standardom stroke. Mednarodna zveza za coaching zahteva vseživljenjsko izobraževanje za profesionalne coache, kar mora coach dokazovati preko strokovnih treningov. Vsi treningi, ki štejejo za profesionalne treninge, morajo biti akreditirani in certificirani pri Mednarodni zvezi za coaching – ICF.

Tako je profesionalni coach primoran, da se stalno izobražuje, če želi biti tudi individualno akreditiran (individualni proces, po zaključku certificiranega treninga  – »credentaling«) pri Mednarodni zvezi za coaching. To pomeni, da ko enkrat coach doseže določeno raven znanja in pridobi individualno akreditacijo, mu to NE zagotavlja vseživljenjske pravice do naziva profesionalni coach, temveč mora individualno akreditacijo periodično obnavljati.

Pri ICF to zagotavljamo preko profesionalne razvojne poti, ki razlikuje med tremi vrstami individualne akreditacije.

Za pridobitev individualne akreditacije mora posamezni coach opraviti potrebno št. učnih ur treninga, potrebno št. praktičnih ur od prvega dne certificiranega treninga in izvedenih realnih coaching srečanj (coaching log), izveden mentoring coaching (znotraj ali izven izobraževalnega programa) ter uspešno opravljen izpit Coach Knowledge Assesment.

 • ACC (pridruženi certificirani coach ) – vsaj 100 ur coachinga, od tega 75 ur plačanega s strani vsaj 8 različnih klientov.
 • PCC (profesionalni certificirani coach ) – vsaj 500 ur coachinga, od tega vsaj 450 plačanih s strani vsaj 25 različnih klientov.
 • MCC (mojster certificirani coach ) – vsaj 2.500 ur coachinga, od tega vsaj 2.250 plačanih s strani vsaj 35 različnih klientov.

Če posameznik uspešno zaključi ta proces, prejme svojo individualno akreditacijo za obdobje treh let.

S tem je posameznik dokazal, da ustreza vsem standardom, in ima dovolj izkušenj, sledi etičnemu kodeksu, razume coaching proces ter zagotavlja standard izvajanja coaching veščin po merilih ICF. Gre za proces skozi katerega se posameznik izuri in hkrati zagotavlja klientom, da bo proces peljan varno, zaupno in v skladu s pravili in etiko mednarodne zveze za coaching.

Individualna akreditacija pa ni večna. Po obdobju treh let  jo mora & lahko obnovi ali po želji nadgradi. V tem obdobju mora zbrati potrebno število CCE točk (40 – 42) z dodatnimi izobraževanji Continuing Coach Education; glede na trenutne zahteve mednarodne zveze coachev.

Z namenom, da se coach lahko učinkovito spopade z izzivi, ki nastajajo tekom coaching procesov, se coach mora udeleževati tudi coaching supervizij in intravizij. Na ta način coach zagotavlja, da se dileme, kot je na primer dilema ali je klient primeren za coaching ali terapijo, uspešno rešujejo v prid klienta.

Etični vidik profesionalnega coacha je tudi sicer velik vidik coaching treninga od samega začetka, ko se oseba poda na strokovno pot razvoja za coacha. S tem namenom v slovenski izpostavi ICF letno izvedemo več izobraževanj na temo Etike coacha. Ravno tako ima ICF postavljen proces obravnave etičnih kršitev, kar lahko vodi v odvzem osebne akreditacije, v kolikor se ugotovi kršitev Etičnih standardov s strani profesionalnega coacha.

Naj še enkrat poudarimo, da nas veseli, da ste se v oddaji Inšpektor lotili tematike, kaj je coaching in kdo je profesionalni coach. Osveščanje javnosti je pomembno, saj le tako lahko zagotovimo, da bodo ljudje poiskali pravo pomoč zase ter s tem izboljševali svoje življenje.

Žal nam je, da nismo bili povabljeni k sodelovanju snovanja oddaje, saj bi lahko iz strokovnega vidika bistveno prispevali k osvetlitvi te tematike.

Da bi lahko zagotovili, da dobijo ljudje pravilnejše informacije glede stanja coachinga v Sloveniji in glede same profesije coachinga, vas vabimo, da se odzovete našemu komentarju preko:

 1. Objave tega komentarja na vaših spletnih straneh
 2. Povabila k sodelovanju pri snovanju nove oddaje o coachingu
 3. Objavi povabila na brezplačni spletni dogodek, ki ga v ICF periodično izvajamo za širšo javnost z naslovom Kaj je coaching in kaj lahko stori zame, ki bo 5.10.2021. Povezava do dogodka: https://www.icfslovenia.org/dogodek/kaj-je-coaching-in-kaj-lahko-stori-zame-5/

Z željo, da skupaj pripomoremo k dvigu prepoznavnosti coachinga v Sloveniji ter tako zagotovimo, da ljudje razumejo, kakšne vrste strokovne podpore so jim na voljo pri njihovih osebnih in poklicnih izzivih, vas lepo pozdravljamo.

ICF Slovenia Charter Chapter,

slovenska izpostava Mednarodne zveze za coaching ICF 

 

 

Tags: No tags