Nina Sterle

Soustvarjanje odnosa v coachingu kot temelj strankine transformacije

Po prvem coachingu: »Ne morem verjeti, kako sem ti lahko zaupala vse to. Tega še nikomur nisem povedala. Niti v sanjah si ne bi mislila, da se bom počutila tako sproščeno, kot da se poznava že od nekdaj. Najbolj pa me presenečajo vsa nova zavedanja, ki sem jih dobila glede sebe. Kot bi se na novo spoznavala. Hvala še enkrat. Hvala iz srca.« 
(Stranka, ki bo uresničila svoje cilje)

Poslanstvo coachinga je podpreti posameznika pri njegovem osebnem ali poslovnem napredku. Podpora coacha temelji na zaupanju, da so vsi odgovori in potenciali, ki jih oseba potrebuje za razvoj, v njej sami. S svojo radovedno držo in brezmejno močjo vprašanj coach spremlja stranko na njeni poti transformacije. In ni ga večjega zadovoljstva kot to, da človek ugotovi, česa vse je sposoben in kako lahko izboljša svoje življenje ter dosega zastavljene cilje.

Namen coachinga ni svetovanje ali sugeriranje rešitev. In ta predpostavka je ena izmed glavnih prednosti coachinga. Dejstvo je, da če nam nekdo (pa tudi, če je strokovnjak) da nasvet, kako naj se lotimo svojih izzivov, ni nobene garancije, da bo ta nasvet na nas pozitivno vplival. Nihče ne more vedeti, kaj je najboljše za nas. Vsaj ne bolje, kot to vemo sami. In dejstvo je, da so vsi odgovori v nas. Skrivajo se v našem nezavednem umu. In ravno ta del nagovarjamo v coaching pogovoru. Klepet ob kavi, po katerem se dobro počutite, je koristen, nikakor pa ni coaching. Kakovosten coaching se zgodi takrat, ko ima stranka občutek, da se je pogovarjala sama s sabo in o sebi izve nekaj novega. Da se to lahko zgodi, mora coach izkazati številne kompetence, ki gradijo veščino coachinga.

Vse se tako začne pri zaupanju.

Da bo stranka doživela transformacijo in se premaknila iz trenutnega stanja v želeno, se mora odpreti. Odpreti mora svoje srce in svoj um raziskovanju sebe. Pripravljena mora biti na nove poglede na svoje življenje. Pripravljena mora biti na spremembe. Tudi tiste, ki zanjo morda trenutno predstavljajo tveganje ali vzbujajo strah pred neuspehom. Pripravljena mora biti na sprejemanje vsega, kar bo v coaching procesu prišlo na površje. Da to lahko stori, mora popolnoma zaupati. Brez zaupanja nikoli ne naredimo ničesar, kar od nas zahteva preveč truda in nas na nek način sili v neznano, iz naše cone udobja. Ko zaupamo, smo sproščeni. In ko smo sproščeni, se odpremo. In ko se odpremo, naredimo prostor za nove izkušnje in zavedanja. Takrat se zgodi neprecenljivo učenje za nas. Tako napredujemo.

Kdaj pa lahko zaupamo? Zaupamo lahko takrat, ko se počutimo varne. In ravno soustvarjanje varnega in podpornega okolja s stranko je ena izmed ključnih kompetenc dobrega coacha. Coach, ki sledi standardom Mednarodne zveze za coaching (International Coaching Federation – ICF) in svojemu poslanstvu, se nenehno trudi, da vzpostavlja vzajemno spoštovanje in zaupanje s stranko. Coach se iskreno zanima za strankino dobrobit in njeno prihodnost. Njegova pozornost je ves čas samo na stranki. Stranko v celoti sprejema in spoštuje. Spoštuje njen pogled na svet, njeno osebnost in njen stil učenja. Ves čas coaching procesa izkazuje svojo integriteto, iskrenost in odkritosrčnost. S stranko ustvarja jasne dogovore in vedno izpolni svoje obljube. Stranki nudi nenehno podporo pri njenem napredku in spremembah ter jo spodbuja, ko se loteva nečesa novega. Zaupanje v coacha tako predstavlja temelj strankine transformacije in je osnova, da začne zaupati vase in v svoje sposobnosti.

Predstavljajte si, kako bi se počutili v odnosu brez zaupanja. Koliko bi bili v takem odnosu pripravljeni sodelovati in razkrivati sebe? Zdaj pa si predstavljajte, da imate ob sebi tako osebo, kot je coach, ki deluje po standardih ICF. Nekoga, ki mu popolnoma zaupate in ki ima znanje, da vas podpre na vaši poti sprememb. Kako bi se ob taki podpori spremenilo vaše življenje? Kaj vse bi takrat postalo mogoče?

………………..

Nina Sterle je coachinja (ACC – Associate Certified Coach pri Mednarodni zvezi za coaching), NLP mojstrica, motivatorka in angelska terapevtka.

V svojem svetu igra več različnih vlog, vsem pa je skupno, da skozi njih zasleduje ljubezen do življenja, raziskuje globine odnosov, povezuje optimistično realnost z brezmejno duhovnostjo, vedno znova odkriva moč komunikacije in podpira vse, ki jim je v življenju pomemben napredek v najrazličnejših barvah in oblikah. Komunikacija je njen temelj. Je nekaj, česar ji ne more nihče vzeti. Ko se trudi biti vedno boljša v komunikaciji, zadovoljuje svojo potrebo po znanju, napredku in samoaktualizaciji ter skupaj s tistimi, ki verjamejo, da z delom na sebi premikajo meje, spreminja njihove želje v dosežene cilje.

………………..

Pogledi in mnenja ter informacije, navedene v članku, so odgovornost avtorja oz. avtorice članka in ne odražajo nujno mnenj in pogledov Mednarodne zveze za coaching (International Coaching Federation – ICF) oz. njene slovenske izpostave (ICF Slovenia Chapter). Objava članka gostujočega avtorja ali člana Mednarodne zveze za coaching na spletni strani (ali drugih medijih in socialnih omrežjih) ni zagotovilo Mednarodne zveze za coaching ali njene slovenske izpostave za kakovost produktov ali storitev, ki jih avtor članka ponuja pri svojem delu.