energy leadership

Energy Leadership

Avtorica: Teja Breznik Alfirev [15. 11. 2018]

Fiziki pogosto definirajo energijo kot potencial za akcijo. Vse, kar počnemo, zahteva energijo in ima energetski naboj. V svetu profesionalnega coachinga predstavlja pomanjkanje konstruktivne energije, usmerjene v rast, nezmožnost stranke, da doseže svoje cilje in svoje sanje.

Energija stalno teče skozi naše možgane in telesa, med nami in drugimi in v interakciji s svetom. Ta energija je manifestacija človeškega zavedanja. Preko učenja, kako vzdrževati in uporabiti to energijo, je osnova za motivacijo in uspešnost in temelj uspešnosti doseganja ciljev.

Na svojo energijo imamo več vpliva, kot se morda zavedamo. To pomeni, da z zavestnim delovanjem lahko povečamo nadzor nad tem, kaj izkušamo in dosegamo v življenju.

Nevroznanstveniki so danes sposobni zaznati elektro-kemične tokove v možganih. Elektro-kemična energija se uporablja, da vzpodbudi akcijo. Tudi vsaka naša misel, čustveni odziv in posledično vedenje generirajo energetsko posledico.

Praktiki na področju pozitivne psihologije so odkrili, da če lahko ozavestimo, kaj je osnova naših misli in čustvenih reakcij, ter namerno spremenimo naš način razmišljanja v bolj optimističen, lahko pretvorimo energijo, ki jo proizvedemo, in preusmerimo njen tok. S tem se odpremo novim priložnostim za učenje in rast. Z drugimi besedami; ko razširimo naše razmišljanje in nadzorujemo svoja čustva, lahko izbiramo bolj konstruktivne odločitve in delamo bolj učinkovite korake proti zastavljenim ciljem.

Kako se naučimo, da namerno usmerjamo našo energijo, in kot rezultat dvignemo naš nivo zavedanja?

Samozavedanje je osnova procesa, a običajno ni dovolj za dosego uspeha. Vsi smo najbrž že doživeli, kako težko je stopiti korak nazaj in biti popolnoma objektiven glede preteklih dogodkov v življenju, še posebno, če so ti bili boleči, navdani s strahom oz. t. i. negativni. Kar koli smo takrat izkusili, se nam je zdelo zelo resnično, ko se je dogajalo. A če bi vprašali druge, ki so bili prisotni pri teh istih dogodkih, bi najverjetneje slišali drugačno verzijo dogajanja. Razlog je v tem, da je naša sposobnost videnja in interpretiranja dogodkov pod vplivom naših prejšnjih izkušenj in prepričanj, ki smo jih izoblikovali okoli teh izkušenj.

Torej, vsak od nas ima svoj set filtrov, skozi katera doživljamo realnost. V veliki meri misli o naših osebnih izkušnjah, vrednotah, predsodkih in celo političnih prepričanjih določajo, kaj verjamemo, da je res. Ker so ta prepričanja zakoreninjena v podzavesti, zahteva odpiranje našega uma novim načinom razmišljanja o preteklih ali sedanjih dogodkih in okoliščinah pomoč objektivnega, ne-obsojajočega profesionalnega coacha, ki pomaga v procesu.

Temeljna energija

Coaching na osnovi Temeljne energije je metodologija, ki pozitivno vpliva in podpira konstruktivno spremembo v perspektivi, čustvenih reakcijah in vedenjih posameznikov, vodij, delavcev in vseh oblik organizacij. Coaching na osnovi Temeljne energije temelji na razumevanju, da smo ljudje v svojem bistvu energetska bitja in da kakovost in količina temeljne energije, ki jo oseba dnevno doživlja, določa njen ali njegov potencial za dosego ciljev in doživljanje izpolnjenosti.

V poslovnem okolju, ko se vodilni naučijo uporabljati njihovo temeljno energijo produktivno in enako naučijo ostale, se ljudje in podjetja spremenijo na bolje.

Dve vrsti energije

Model Energy Leadership, katerega avtor je Bruce Schneider (MCC, ustanovitelj Institute for Professional Excellence in Coaching – iPEC), definira dve vrsti energije:

  1. Katabolna energija: destruktivna, utrujajoča, upirajoča – deluje proti osebi.
  2. Anabolna energija: konstruktivna, poživljajoča, kreativna – deluje za osebo.

Ključ za doseganje fizičnega, čustvenega, mentalnega in duhovnega dobrega počutja in visoke uspešnosti je v tem, da se naučimo zmanjšati ali odstraniti destruktivno katabolno energijo ter istočasno generirati ter sprostiti konstruktivno anabolno energijo.

Z generiranjem več anabolne energije se odpremo odpuščanju, sočutju, miru, veselju, strasti, navdušenju. Začnemo se zavedati več priložnosti in možnosti, ki so nam na voljo, in dobimo bistveno večji dostop do kreativnosti, intuicije, sodelovanja, sinergij, sprejemanja in modrosti.

Sedem nivojev zavedanja

Model temeljne energije, ilustriran v grafu Percepcija lastne energije, daje večnivojski okvir za razumevanje, kako se različni aspekti energije kažejo v doživljanju posameznikov.

Sedem nivojev predstavlja sedem aspektov temeljnega energetskega make-upa osebe. Ta vključuje sledeča občutja: (1) apatija, (2) jeza, (3) odpuščanje, (4) sočutje, (5) mir, (6) radost, in (7) absolutna strast. Energija, ki resonira na vsakem od teh nivojev, se manifestira na različne načine in v različnih stopnjah intenzitete.

Nivo 1 in 2 predstavljata katabolna energijska stanja, medtem ko nivoji od 3 do 7 predstavljajo povečujočo anabolno energijo. Preko dneva, ko se srečujemo in reagiramo na različne okoliščine, ljudi in dogodke, se naša energija pomika med temi nivoji. Odvisna je od naših misli in čustvenih reakcij in vedenj. Ko postanemo bolj zavestni energetskih posledic naših misli, čustev in vedenj, se naučimo nadzorovati pojavljanje in izkazovanje katabolne energije kot odgovor na stresor. Ko povečamo anabolno energijo, pridobimo večji pozitivni vpliv na potek življenja in tako pozitivno vplivamo na lastno sposobnost doseganja ciljev in realizacije naših sanj.


Graf: Percepcija lastne energije (avtor Bruce Schneider, iPEC)

Opis značilnosti posameznih nivojev energije 

  • Nivo 1: Ljudje na tej ravni doživljajo sebe kot žrtev okoliščin, čustev in misli. Tipične misli in čustva so krivda, strah, skrb, dvom vase, nizka samopodoba. Rezultat doživljanja tega nivoja je, da ljudje mislijo, da nimajo izbire v življenju ali da ni na voljo dovolj opcij ali da so ujetniki določenih situacij. Nivo 1 se rezultira v tem, da se ljudje izogibajo situacij ali težkih zadev in imajo težave pri sprejemanju odločitev – ker se počutijo nemočne, da bi lahko kaj spremenili. Čustveno se nivo 1 čuti kot slabo, stopnja želje, zavzetosti in akcije je nizka. Normalno je (a ne zaželeno), da se vsi daj počutimo na tem nivoju.
  • Nivo 2: Za nivo 2 je tipičen konflikt (notranji ali zunanji). Glavno čustvo je jeza. To je prevladujoča energija v svetu. Nivo 2 se kaže kot borba, frustracija, odpor, obsojanje, obramba, “matranje”. Ljudje na tem nivoju delujejo na osnovi sile, nadzora. Vse je percipirano kot črno – belo, pravilno – nepravilno, dobro – slabo. Lahko delujejo zelo samozavestni, prepričani, da je njihov pogled edini pravilni. So jezni, obsojajo druge, sebe. Tipično niso zelo veseli, zdravi in izpolnjeni, čeprav so lahko nazven uspešni. Tipično so osredotočeni na “kaj je narobe”, “kaj ne deluje”, “kdo je kriv”.
  • Nivo 3: Na tem nivoju ljudje začnejo prevzemati odgovornost za lastne misli, čustva in vedenja. Fokus tega nivoja je na zmagovanju, doseganju ciljev in uresničevanju lastne agende. Razlika med nivojem 2 in 3 je , da na tem nivoju ljudje želijo, da tudi drugi zmagajo, a le potem, ko so oni sami že zmagali. Ljudje na tem nivoju so mojstri racionalizacije. Lahko motivirajo sebe in druge preko tega, da najdejo načine, da tolerirajo, odpuščajo, delajo kompromise, “shendlajo”. Ljudje na tem nivoju še vedno obsojajo druge, a racionalizirajo njihovo vedenje, da jim lahko odpustijo ter tako spustijo katabolno energijo. Pri delu lahko racionalizirajo konflikte z drugimi z namenom, da ohranjajo mir in da zagotavljajo produktivnost. Lahko tudi aktivno iščejo načine, da popravijo poškodovane odnose in konflikte z drugimi.
  • Nivo 4: Glavna misel tu je skrb za druge. Čustvo je sočutje in vedenje je služenje drugim. To je nivo, kjer se izkazuje skrb, dajanje, podpora. Ta nivo energije se čuti kot zelo nesebičen. Ljudje čutijo, da je prava zmaga za njih, ko pomagajo drugim. Na 4. nivoju ljudje jemljejo malo stvari osebno, ker lahko vidijo stvari bolj objektivno. To je visok nivo energije, ki lahko vodi v velik uspeh. Ljudje s to energijo pri delu prevzemajo veliko dela, da bi lahko pomagali drugim.
  • Nivo 5: To je nivo, kjer ljudje ne sodijo več situacij in ljudi kot dobre, slabe, prav ali narobe. Ta energija je prisotna v velikih voditeljih. Ker ljudje ne vidijo stvari in ljudi kot dobre/slabe, prav/narobe, vidijo v vsem priložnost (so navdušeni tako nad stvarmi, ki ne gredo po načrtu, kot nad stvarmi, ki gredo). Glavna misel je sprejemanje različnosti (namesto poskušanja, da se stvari ali ljudje spremenijo). Ljudje na tem nivoju so mirni, čutijo notranji mir, so samozavestni, podjetniški, čutijo notranjo izpolnjenost. Veliko ljudi se deklarira za ta nivo, a le redki ga dejansko izkazujejo.
  • Nivo 6: Glavna beseda na tem nivoju je sinteza, kar pomeni, da ljudje ne razumejo drugih in sebe več kot posameznikov, temveč na vse gledajo kot na celoto. Ljudje vse in vsakogar vidijo kot del sebe. Izkušnja na tem nivoju je veselje. Ne obstaja dobro, ne slabo in ničesar ni treba izboljšati. Nivo 6 je nivo genijev, vizionarjev in zavednih voditeljev. Čuti se močen občutek povezanosti. Smisel se najde v vsem, kar se zgodi. Ljudje na tem nivoju so mirni in vzbudijo najboljše v drugih. So zelo intuitivni. Glavno čustvo je joy (veselje) glede vseh dogodkov v življenju.
  • Nivo 7: Ključna beseda je STRAST do življenja – v vsaki situaciji. Gre za popolno neobsojanje in visoko sposobnost kreacije in popolno odsotnost strahu. Stvari manifestirajo z lahkoto. Mojster tega nivoja lahko poseže po in uporabi kateri koli nivo energije. Noben človek ne živi popolnoma na tem nivoju, vendar se lahko s prakso naučimo, da občasno dosežemo ta nivo. Ljudje ,ki znajo poseči v ta nivo, so ljudje z največjo močjo na svetu. So pionirji v kreiranju nečesa novega, imajo briljantne ideje in so geniji. Niso zainteresirani za nobeno nagrado in občutijo veselje v vsaki življenjski situaciji. So popolnoma strastni do življenja.

Povzetek vseh sedmih nivojev

Teja Breznik Alfirev, www.flow-svetovanje.com, svetovalka za transformacijo organizacijske kulture & ICF coach (ACC). Organizacijam pomaga pri postavitvi integriranih strategij ter njihovi izvedbi preko postavitve sistemov upravljanja delovne uspešnosti zaposlenih, aktivnim upravljanjem kulturnih značilnosti organizacij ter razvojem voditeljstva in potenciala pri posameznikih preko osebnega in poslovnega coachinga.

Vsebina članka ne odraža nujno (uradnega) mnenja društva coachev. Za navedene informacije in mnenje v članku so odgovorni izključno njihovi avtorji. Objava članka gostujočega avtorja na društveni spletni strani (ali drugih medijih komuniciranja) ni zagotovilo društva za kakovost produktov ali storitev, ki jih ponuja avtor članka pri svojem delu.

Uredila: Karmen Šemrl, ACC

Tags: No tags