coaching mladih

Coaching mladih – kakšen jezik uporabljati?

Avtorica: Maša Ribnikar [20. 4. 2018]

Kot coachi se zavedamo, da je uporaba jezika pomemben del gradnje odnosa in doseganja zaupanja stranke. Zato je pomembno, da preko pozornega poslušanja izberemo nabor besed stranke, s katerimi gradimo odnos in proces coachinga peljemo v globino.

Da je dobro biti pozoren na jezik, navaja tudi dokument »Ključne kompetence coacha« (International Coach Federation) z opisom, da coach »/u/porablja ustrezen jezik, ki je spoštljiv do stranke (npr. ni diskriminatoren na osnovi spola, rase, ne uporablja tehničnega jezika, žargona)«, v kriterijih za ocenjevanje za raven PCC (Professional Certified coach, International Coach Federation) pa je celo izrecno poudarjeno, da coach »pri postavljanju vprašanj uporablja strankin jezik in elemente strankinega učnega stila ter referenčnega okvira«.

Pa vseeno tega pristopa ne gre uporabljati vedno in za vsako ceno. Mladi razvijajo svoj besednjak in vsaka generacija ima nekaj svojih besed, ki pripadajo samo njej. Te besede opredeljujejo človeka in njegovo identiteto. Mladi se z njimi poistovetijo, pa naj gre za navedbo šolskih predmetov, izrazov za motiviranost, jezo ali česar koli drugega. Kadar coachamo mlade, je med nami generacijska razlika, ki je ne gre spregledati, in mladi v procesu coachinga to opazijo še toliko bolj.

Po mojih izkušnjah je lahko pogovor o opredelitvi besed in razlike v uporabi med generacijami lep povod, da mladi dobijo občutek sprejetosti in enakosti. Tako kot narodi govorijo različne jezike in se vseeno med seboj razumejo, lahko tudi coach in stranka uporabljata drugačne besede in izraze, če vesta, kaj te pomenijo. Z uporabo besed mladih coach lahko izgubi kongruentnost, saj v življenju izven procesa coachinga teh besed nikoli ne bi uporabil.

Coach mora biti tudi pozoren, da ne uporablja strokovnih izrazov iz coachinga ali njegovega strokovnega dela, saj mladi v tem vidijo avtoriteto in ne podpore. Ko coach želi predstaviti kakšen strokovni izraz, je priporočljivo, da ga opiše in mlado stranko povabi, da temu izrazu sama nadene ime. Pri gradnji odnosa priporočam, da stranka tudi sama nadene ime za vaša srečanja.

Generacijske razlike včasih predstavljajo pogled v dva različna svetova in mladi se zaradi tega včasih težje odprejo in izrazijo. Načini, kjer se posredno izražajo, jim omogočajo občutek varnosti, zato je uporaba zgodb in metafor lahko lep način, kako mladi z domišljijo in kreativnostjo naslikajo svoj notranji svet v besedah.

Maša Ribnikar, Coaching4me, mag. posl. ved,

je mediatorka, NLP praktik, NLP mojster praktik, coach, predvsem pa sočuten človek, ki je vedno pripravljen pomagati sočloveku. Nekoč ji je bila dana naloga, naj izbere besedo, ki jo najbolj predstavlja, in pove zgodbo o tem, kdo je in zakaj jo ta beseda tako močno predstavlja. Ta beseda je: PLEZALKA. Plezalka zato, ker je že od malih nog želela plezati višje, spoznavati nova obzorja in neprestano rasti. Pozneje se ukvarjala s športnim plezanjem, zdaj pa pomaga drugim ljudem v življenju splezati višje in živeti lepše.

Vsebina članka ne odraža nujno (uradnega) mnenja društva coachev. Za navedene informacije in mnenje v članku so odgovorni izključno njihovi avtorji. Objava članka gostujočega avtorja na društveni spletni strani (ali drugih medijih komuniciranja) ni zagotovilo društva za kakovost produktov ali storitev, ki jih ponuja avtor članka pri svojem delu.

Uredila: Karmen Šemrl, ACC

Tags: No tags