Naslovna obrezana 2

ICF SLOVENIA CHAPTER JE POSTAL NOVA IZPOSTAVA MEDNARODNE FEDERACIJE COACHEV (INTERNATIONAL COACH FEDERATION – ICF)

ICF Slovenia Chapter bo razvijal  umetnost in znanost profesionalnega coachinga v Sloveniji

V Ljubljani je začel delovati ICF Slovenia Chapter, izpostava Mednarodne zveze za coaching (International Coaching Federation – ICF), vodilne mednarodne organizacije coachev, ki vključuje več kot 34.000 profesionalnih, osebnih in poslovnih coachev in (edina) nudi neodvisen in mednarodno priznan program za certificiranje in akreditiranje coachev (personal credential).

Izvoljen je bil prvi upravni odbor v sestavi Teja Breznik Alfirev, predsednica, Jasna Knez, podpredsednica, Maša Ribnika Kajtner, tajnik in Karmen Šemrl, blagajnik.

Predsednica, Teja Breznik Alfirev je ob ustanovitvi povedala: »Namen coachinga je pospešiti uspeh posameznika, timov in tudi celotnih organizacij. Coach je nekdo, ki ustvari medsebojno zaupanje in varen prostor in s tem omogoči klientu, da poseže v globlje plasti motivacije, vidi sebe, druge in situacijo z več vidikov in tudi z večjo jasnostjo, da se lahko osredotoči na bistvene aspekte področja, kjer želi doseči uspeh in najde lastno  pot do želene spremembe. Glede na globalno raziskavo o ozaveščenosti, kaj je coaching in kakšne prednosti prinaša, ki jo je izvedla Mednarodna mreža za coaching – ICF, je razvidno, da je zavedanje o coachingu nizko. Tipično se zamenjuje z drugimi modalitetami razvoja, kot so trenerstvo, mentorstvo in svetovanje. V ICF Slovenia Chapter opažamo, da je tudi na slovenskem trgu zmeda glede predstave, kaj je coaching, kakšne prednosti prinaša  in kdo je coach. Zato bo ena od prioritet v letu 2020 ozaveščanje javnosti o tej temi, saj želimo coaching približati čim večjemu številu ljudi in s tem prispevati k boljši družbi.«

Mednarodna zveza coachev opredeljuje coaching kot partnerski odnos med coachem in stranko v miselno izzivalnem in ustvarjalnem procesu, ki spodbuja stranko, da v polnosti razvije svoje osebne in profesionalne potenciale. Coaching je posebna storitev in se v veliki meri razlikuje od terapije, svetovanja, mentorstva ali izobraževalnih delavnic. Posamezniki, ki se vključijo v proces coachinga, lahko pričakujejo, da bodo pridobili svež pogled na osebne izzive in priložnosti, izboljšali veščine razmišljanja in sprejemanja odločitev, povečali učinkovitost v medosebnih odnosih in postali bolj samozavestni pri opravljanju izbrane profesionalne ali življenjske vloge.

ICF Slovenia Chapter se zavzema za razvoj coaching stroke z vzpostavljanjem visokih etičnih standardov ter zagotavlja povezovanje coachev, ki so certificirani pri ICF, z različnih področjih coachinga. ICF Slovenia Chapter predstavlja različne vrste industrije coachinga, kot so poslovni coaching, executive coaching, coaching za osebno vizijo in razvoj, vodenje, odnose, kariero..

Člani ICF Slovenia Chapter si prizadevajo za doseganje skupnega cilja – dvig zavedanja o coachingu, ohranjanje integritete stroke in nenehen razvoj coachev na osnovi najnovejših raziskav in praks. Več na: www.icfslovenia.org

Cilji ICF Slovenia Chapter so:

  • dvig zavedanja javnosti, kaj je coaching in kakšne prednosti prinaša posameznikom in organizacijam,
  • promocija Mednarodne zveze coachev – International Coach Federation (ICF), ki postavlja standarde v coachingu,
  • privabljanje in stalen razvoj ICF coachev po ICF coaching kompetencah in skladno z ICF etičnim kodeksom.

Trenutno ICF Slovenia vključuje 27 članov in skoraj 40 pridruženih članov.

Več o delovanju ICF Slovenia Chapter ter prihajajočih dogodkih spremljate na strani www.icfslovenia.org.

Tags: No tags