Slika1

Interni coach – moje poslanstvo Povezovalca

Avtorica: Barbara Intihar, 19. 1. 2020

»Predstavljajte si, da ste v podjetju zaposleni že daljše obdobje; pet, sedem, morda celo deset let …. Strokovnjak ste na svojem področju. Delo obvladate. Tako dobri ste, da je celo reševanje izzivov postalo rutinirano. Potem se vam ponudi priložnost, da se v domačem podjetju preizkusite v nečem novem. Nečem, kar vam zopet prebudi metuljčke v telesu. Nečem, za kar čutite, da bo dobro za vas, dobro za druge in dobro celo za podjetje.«

To je bil uvod v moj del predstavitve internega coachinga na osrednjem letnem dogodku kadrovskih strokovnjakov v Sloveniji, ki se je v organizaciji Planeta GV in Slovenske kadrovske zveze odvijal aprila 2018 v Portorožu. Skupaj s sodelavkami, internimi coachinjami smo predstavile dobro prakso, ki jo uspešno izvajamo že nekaj let.

Če izberem eno besedo, ki najbolje odraža moje življenjsko poslanstvo, je to Povezovalec. Rada povezujem. Posameznike v skupino. Posameznike z njihovimi željami in potrebami. V povezovanju vidim ogromno priložnost za hitrejši in vidnejši napredek, za višjo kakovost življenja, za radost in veselje, zadovoljstvo s samim seboj, z drugimi, s svetom. In coaching je izvrstno orodje, ki omogoča ravno to. Dovoli, da posameznik sam izbere svojo pot, in coach je tu, da mu stoji ob strani, verjame vanj, ga spodbuja in mu kaže ogledalo. Pomaga prepoznati povezavo med dejanji ali nedejanji in rezultatom. Povezovalec za boljši danes in jutri.

S coachingom sem se srečala v letu 2012, ko je bil v podjetju objavljen razpis za zainteresirane za priključitev skupini internih coachev. Razpis je bil prvi korak pričetka uvajanja sistema coachinga v podjetje. Imela sem torej priložnost in privilegij graditi nekaj novega od samega začetka. In bilo je razburljivo in poučno in osvežujoče. In če bi se morala še enkrat odločiti za ta korak, bi se brez dvoma takoj. Dobila sem neprecenljive izkušnje in obogatila, morda celo osmislila svoje življenje; ne le poslovno, ampak v vseh pogledih.

 

V teh letih je bil napredek ogromen. Od prvih izobraževanj, ki jih je po prilagojenem programu izvajal zunanji izvajalec, vse do pridobljenega certifikata Coach po akreditiranem programu ACTP, opravljenega Uvodnega izobraževanja iz transakcijske analize TA-101, redne udeležbe na supervizijah z zunanjim supervizorjem ter večjim številom drugih internih izobraževanj povezanih z veščino coachinga. Vse navedeno ter predvsem aktivno opravljanje internega coachinga mi dovoljuje, da se lahko predstavim kot interni coach.

Kdo je interni coach in kaj je interni coaching?

Interni coach je coach, ki svoje delo, coaching, opravlja v podjetju, v katerem ima primarno drugo delovno mesto oz. naziv. Za opravljanje procesa internega coachinga veljajo enake zahteve in pravila kot pri ostalih vrstah coachinga. Interni coach mora prav tako dosledno slediti etičnemu kodeksu ter standardom. Uporablja metode dela, za katere je usposobljen. Skrbi za sledenje oblikovanemu sporazumu s stranko, pri čemer ustvari in poskrbi za varno in zaupanja vredno okolje. Aktivno posluša in podaja povratno informacijo na način, da stranko spodbudi k raziskovanju in sprejemanju odločitev za aktivnosti, ki jo približajo postavljenim ciljem. Tudi v internem coachingu gre za zaupen proces, ki se odvija med stranko in coachem in ostane zaupen. Poročanje je v primeru našega podjetja omejeno le na podatek o številu opravljenih srečanj, kar je potrebno za spremljanje in vodenje evidence.

Poleg internih coachev lahko v podjetju proces coachinga vodijo tudi eksterni coachi, s katerimi je sklenjen dogovor za sodelovanje. Običajno so eksterni coachi na voljo najvišjim vodilnim in vodstvenim kadrom, interni coachi pa srednjim vodstvenim kadrom ter ostalim zaposlenim na nižjih poslovnih ravneh.

Zakaj sem rada interni coach in v čem vidim prednosti ukvarjanja z internim coachingom?

Razširitev podočja dela

Z razpisom in povabilom za priključitev skupini internih coachev je bila dana možnost vsem zaposlenim, ne glede na to, na katerem področju delovanja sodelujejo v podjetju. Razpis ni bil omejen na zaposlene v kadrovskem sektorju, pač pa je bil popolnoma odprt. Tako sem dobila možnost in priložnost, da prispevam k uspešnosti podjetja tudi na področju, ki ni moje primarno delovno mesto. Z vstopom na novo področje delovanja se je odprlo popolnoma novo, neraziskano področje za pridobivanje novega znanja. Izhodiščne zahteve niso bile izločevalne, pač pa so omogočale, da z določenim vložkom lahko kdor koli pridobi zahtevane kompetence in osvoji znanje za učinkovito delo.

Tesnejše sodelovanje zaposlenih

V novo nastali skupini kandidatov za interne coache nisem bila edina, ki ji je coaching predstavljal nekaj popolnoma novega. Veliko nas je bilo. Med nami se je  razvilo sodelovanje pri prvih korakih vstopanja v svet coachinga. Zgodilo pa se je še nekaj zanimivega. Sodelovanje se je okrepilo tudi na drugih področjih dela, v okviru naših osnovnih delovnih mest. Nenadoma so pošiljatelji mailov ter glasovi na drugi strani telefonskih linij dobili obraze in sodelovanje se je dvignilo na višjo raven.

Boljša organiziranost in večja učinkovitost

Pomembno pravilo, ki se ga je treba zavedati je, da je interni coaching za »zraven«. Osnovno delo vezano na primarno delovno mesto, je prioriteta in treba je zagotoviti, da poteka nemoteno, skladno s termini in zahtevami. Vse to zahteva učinkovitost, postati moraš  strokovnjak pri upravljanju s časom in nalogami. Izziv se kaže tudi v dnevnem vzdrževanju dobrih odnosov, saj le tako ohranjaš zaupanje svojih nadrejenih. Oni so namreč odločevalci in imajo ključno vlogo pri določanju prioritet.

Dobra energija

Posebnost internih coachev je tudi v tem, da gre za skupino, ki je sama sebi gorivo. Prostovoljci. Najboljše možno izhodišče, saj z veseljem in energijo delamo stvari, ki jih sami želimo. Ves čas željni novih izzivov, izobraževanj, korakov naprej. Ni nas treba opominjati in spodbujati, ni potreben dodatni napor, saj se vse odvija samo od sebe. Včasih nas je treba celo ustavljati.

Menim, da z internim coachingom pridobijo vsi vključeni. Interni coachi, stranke in podjetje.

 

Barbara Intihar, interni coach. Z osnovami coachinga sem se srečala v letu 2012. Svoje znanje sem nadgradila z izobraževanjem v programu, akreditiranem pri Mednarodni zvezi coachev (ICF), in pridobila naziv coach. Odličnost procesa coachinga krepim z rednimi supervizijami. V procesu coachinga nudim zaupno in varno okolje, kjer lahko z medsebojnim aktivnim sodelovanjem dosežemo izjemne rezultate. Z določitvijo konkretnih ciljev lahko uspešnost spremljamo in vrednotimo ter pot do cilja prilagajamo glede na trenutna pričakovanja.

 

 

 

 

Vsebina članka ne odraža nujno (uradnega) mnenja ICF Slovenia Chapter. Za navedene informacije in mnenje v članku so odgovorni izključno njihovi avtorji. Objava članka gostujočega avtorja na spletni strani ICF Slovenia Chapter (ali drugih medijih komuniciranja) ni zagotovilo ICF Slovenia Chapter za kakovost produktov ali storitev, ki jih ponuja avtor članka pri svojem delu.

Uredila: Karmen Šemrl, ACC

 

 

Tags: No tags