20200303_182326

Izpostava ICF Slovenia se je na rednem zboru članov pogovarjala z dr. Tatjano Dragovič, edino MCC coachinjo iz Slovenije.

  1. 3. 2020 je bil prvi zbor članov novoustanovljenega ICF Slovenia Chapter. Namen zbora je bilo predstaviti preteklo delo ter program za leto 2020. Začetek zbora smo začeli z pogovorom s Tatjano Dragovič, MCC coachinjo.

Tema pogovora je bil Tatjanin vidik na razvoj coachinga, njegov vpliv na njeno življenje ter kako vidi vpliv ICF Slovenia Chapterja pri razvoju coachinga v Sloveniji.

Tatjana je s svojo energijo in avtentičnostjo navdušila člane. Prav slednjo, svojo avtentičnost, je izpostavila kot ključno posledico coachinga na njeno življenje. Preko coachinga je Tatjana odkrila in si dovolila, da je avtentična, celovita osebnost, katere strast je prebuditi potenciale in pogum pri strankah, da posežejo po bolj izpolnjujočem življenju.

Zanimiv je bil njen vidik na merjenje učinkovitosti coachinga, za katerega pravi, da je nujen del coachinga. Tatjana se drži coaching prakse, kjer se učinkovitost meri sproti, preko celotnega procesa coachinga. Glede na raziskave, ki pravijo, da se executive coaching ne da neposredno povezati z finančnimi rezultati, ker na to vplivajo dejavniki, ki presegajo vpliv enega človeka, enako Tatjana ne meri učinkovitost po tem parametru. Zanjo so relevantne metrike takšne, ki so neposredno povezane s človekom v coaching procesu, kot so povratna informacija same stranke ter ljudi, s katerimi sodeluje.

Na vprašanje, kako ji naziv MCC  pomaga pri coachingu, je Tatjana prepričana, da je bolj kot naziv  pomembna kakovost coachinga, da pa osebno certificiranje (ang. „ICF Credential“, tj. ACC, PCC in MCC – več na https://coachfederation.org/icf-credential) ni nepomembno, temveč vedno bolj postajala nuja. Ne samo, da je to pomembno z vidika pozicioniranja, temveč je tudi odlična učna izkušnja za coacha. Tatjana spodbuja vse ICF coache, da so del te izkušnje.

Vsem članom je dal misliti tudi njen poziv, da naj se ICF Slovenia Chapter ne zapira pred drugimi oblikami coachinga in coaching združenji. Opomnila nas je, da naj ne pozabimo, da smo vsi na enaki misiji – podpreti svoje stranke na poti k bolj izpolnjujočemu življenju. Njena ideja, da se povežemo z drugimi združenji, je požela veliko odobravanje. Tako to postaja tudi ena od smernic delovanja ICF Slovenia Chapter.

Še enkrat se Tatjani zahvaljujemo za njen čas, dobro energijo in tudi za veliko smeha J .

Zapisala Teja Breznik Alfirev, PCC

 

 

Tags: No tags