Kompasa za samocoaching - naslovna fotografija

Psihološka podpora v kriznih časih – Kompas za samocoaching

Avtorica: Jasna Knez, 13. 4. 2020

Znano in običajno življenje se spreminja. Soočamo se z negotovostjo. Covid-19 kriza nas je doletela hitro, nepripravljene in v trenutku je obrnila naša življenja na glavo. Vsak od nas se poskuša z njo soočati na svoj lasten način. Zagotovo pa je eno, po tej izkušnji bomo drugačni.

Padle so maske. Na plano so prišli naši strahovi, stiske in skrbi, tudi naše senčne plati, sploh če hranimo temo. Izgubljamo občutek varnosti in »kontrole«. Po drugi strani, pa se je dvignila stopnja zavedanja in človečnost, solidarnost ter želja po povezovanju in opori drug drugemu. Pri tistih, ki hranijo svetlobo. Lahko bi rekla, da smo na poti junaka. Prišel je klic k spremembi in nas pahnil v preizkušnjo. A kakšni bomo prišli iz nje, je odvisno od nas samih.

Situacija od nas zahteva prevetritev naših mentalnih vzorcev, vrednot in agilnosti delovanja ter prilagodljivosti neznanemu. Zato je pomembno, da poskrbimo za svojo čustveno in psihološko stabilnost. Le tako bomo lahko odšli iz te preizkušnje, kot junaki. Da pa bi v tej situaciji ostali v psihološko dobri formi nam lahko pomagajo različne podpore, procesi in refleksije, ki so individualne ali skupinske. V takšnih procesih raziskujemo različne zorne kote na trenutno situacijo, s katero se soočamo in poskušamo aktivirati notranjega zdravilca, da bi našli lastne načine vzpostavljanja učinkovitih strategij za življenje in delo v teh negotovih časih. Vsi čutimo, da želimo prispevati v trenutni situaciji. Zato različni strokovnjaki odpirajo prostor na svojem področju. Tudi prostor za pogovore in refleksijo, za čustveno in psihološko podporo.

Katera od psiholoških podpor mi lahko v kriznih časih nudi najustreznejšo oporo?

Kadarkoli stojimo pred novo potjo, se pojavlja vprašanje kako in kje začeti. Katere nasvete in koga upoštevati. Mnogi imajo lastne izkušnje z raznimi oblikami svetovanja, coachingi, terapijo, takšno ali drugačno psihološko pomočjo. Zato nam z najboljšimi nameni ponujajo predloge, nasvete. A kot pravi pregovor: »Pot do pekla je tlakovana z dobrimi nasveti dobri ljudi!« Zato menim, da je bolje, da lastno pot tlakujemo sami. S tem imamo vpliv, kam bo šla. Dobro pa je poznati različne pristope in vedeti kaj želimo, da bomo znali za rešitev izziva, s katerim se soočamo, izbrati najboljšega za nas, organizacijo oz. izziv sam.

V nadaljevanju opisujem razlike med podpornimi procesi. Eni so tudi bolj všečni in priljubljeni, drugi malo manj. Eni zahtevajo od nas več samorefleksije in pogleda vase ter nas usmerjajo v akcijo in delovanje, drugi so bolj retrospektivni, pogovorni, brskajo po spominih, zataknjenih vzorcih, raziskujejo, diagnosticirajo, tretji spet dajejo usmeritve in navodila kaj in kako.
Sama prisegam na coaching. A le ta ni nujno edina ali najboljša pomoč za vsakogar. Vi sami, boste vedeli, kaj je tisto, kar v danem trenutku potrebujete in vas pokliče. Kako boste tlakovali svojo pot. Sami z orodji za samo pomoč ali z nekom ob vas.

Kakšne psihološke podpore se lahko pri soočanju s svojimi izzivi posluži posameznik?

Coaching: Je v rezultate usmerjen pristop, in omogoča globoke uvide in aktivacijo zmogljivosti, potrebnih za iskanje naših lastnih rešitve zato mnogi pričajo, da gre za izkušnjo, ki prinaša izjemne koristi in spreminja kvaliteto življenja na bolje. V svoji najpreprostejši obliki je strukturiran odnos med coachem in klientom, da le-ta poveča oz. doseže želeno raven uspešnosti. Končni cilj tega procesa je omogočiti klientu dosego ciljev, ki jih je določil sam in ga pri učenju premagovanja izzivov, s katerimi se bo spoprijel, podpirati. Proces je posamezniku individualen in mu omogoča, da znanje in pot najde v sebi skozi svoje odgovore, in ne, da ga učijo oz. poučujejo, mu svetujejo. Vsak človek ima svoje edinstveno stanje tako kot vsaka organizacija svojo strukturo. V tem kontekstu je vsaka rešitev, ki se bo pojavila med coaching izkušnjo, specifična tako za organizacijo kot osebo.

Po navedbah mednarodne zveze coachev (ICF), je coaching “partnerstvo s klienti v premišljenem, miselno izzivalnem in ustvarjalnem procesu, ki kliente navdihuje, da bi povečali svoj osebni in profesionalni potencial.” Definicija pomeni, da coach in klient soustvarjata proces in sta za kakovost tega partnerstva soodgovorna. Coach verjame, da so vsi potrebni potenciali oz. zmogljivosti v klientu in ga spodbuja, da le-to ozavesti in uvidi več kot samo trenutni mentalni vzorec delovanja, ter mu s tem pomaga pri iskanju njegovih lastnih (avtentičnih) rešitev in samostojnemu razvijanju želenih načinov delovanja. Coach namreč pomaga klientom do njihovih lastnih odgovorov in popelje njihove odgovore tudi korak naprej. Kvaliteta vprašanja določa kvaliteto odgovora, ki odpira in razširja klientov horizont. Marsikaj drugega je še v ozadju in coach bi moral znati potegniti zgodbe iz ozadja. Brez vpletanja samega sebe v proces, pa hkrati biti popolno v procesu. Brez dodajanja. Brez odvzemanja. Delati s tem, kar je v polju.

Sama se največ naučim in razvijam prav iz lastne izkušnje. Ne samo iz tega, da stvar preberem ali slišim, da mi je vsiljena, ampak, da jo izkusim. Raziskujem. Na moj način. Kreativno. To mi odpira drugačno zavedanje kjer odkrivam odgovore na svoja vprašanja. V vseh možnih barvah.
Coaching pristopov je veliko, zame so to barve. Potem pa kot slikar, na platno dam tiste, ki gredo najbolje skupaj za izziv, ki je na mizi.

Poznamo različne coaching metodologije, ki se lahko med seboj prepletajo; vodstveni, poslovni, sistemski, jungovski, integralni, NLP, življenjski, Embodied – utelešenje, timski.. skratka različne smeri, pa tudi različne modele, različne nivoje in globine samega procesa.

Večinoma v najosnovnejši obliki in uporabi osnovnih coaching modelov gre za usmerjen pogovor, kjer vas coach posluša, postavlja vprašanja po modelu, ki vam pomagajo bolje razumeti kje in kako ste in vas podpreti pri nadaljnjih korakih. Zrel in izkušen coach, pa ima širok portfelj coaching metodologij in ne bo odvisen od poenostavljenih modelov zato, da bo učinkoviteje povezoval probleme s poslovnim kontekstom, relevantnostjo in globino coachinga oz. izbral za klienta ali izziv tisto, ki bo delovala na njegov značaj. V osnovi gre za preskok iz ozkega vidika k širši perspektivi. Od osredotočanja na klienta samega do ravnovesja med stranko in sistemi, katerih del klient je. Ni vedno prijetno, zagotavlja pa merljive rezultate.
Pokukajmo še v razumevanje drugih oblike razvoja in psiholoških pomoči.

Včasih je za izziv s katerim se soočamo bolj primerna kakšna druga oblika podpore.

Terapija oz. psihoterapija: Ponuja priložnost, da ob pomoči strokovnjaka posameznik odpravlja vzroke in simptome raznih duševnih motenj, čustvenih težav, težav v medosebnih odnosih ter se osebnostno razvija.
Po navedbah Slovenske Krovne zveze za psihoterapijo je psihoterapija vrsta profesionalnih postopkov, ki segajo od namer, da bi se zdravilo paciente, ki trpijo zaradi psihičnih, somatopsihičnih ali psihosocialnih stisk oziroma neravnovesja, do dvigovanja kakovosti življenja klientom, ki želijo odkriti boljši odnos do sebe in do soljudi. Psihoterapija uporablja posebne oblike znanja in spretnosti, ki temeljijo na razumevanju psihičnega zdravja in patologije in z njimi skuša vplivati na ljudi.
Terapevtova začetna osredotočenost je pogosto na temeljna vprašanja, ki so vezana na preteklosti klienta. Skrb terapevta je tako usmerjena v zakaj nekaj ne počnete in se primarno fokusira na preteklost, otroštvo in analizira kako so pretekli dogodki vplivali na vas (poišče glavni vzrok v izvoru) in vpraša Zakaj? Diagnosticira simptome, bolezni in psihična stanja. Ljudem pomaga razumeti njihovo vedenje in ima strokovno znanje in smernice, ki olajšajo pot do ozdravitve. Gre tudi za drugačno pozicijo in dinamiko odnosa. Tako kot pri coachingu je tudi v terapiji osebnostna zrelost terapevta ključna za kvaliteto procesa.

Mentorstvo: Mentor je običajno bolj izkušen na svojem izbranem področju in svoje znanje in veščine prenaša na »manj izkušenega«. Mentorji privabijo k učenju na podlagi njihovih lastnih izkušenj, znanj in veščin. Mentorji so lahko tudi coachi, ki delajo z vami kot zaupanja vredna testna publika, pri čemer v mentorskem procesu lahko ponujajo tudi mnenja in osebne uvide v podporo vašemu razvoju. Tudi tukaj gre za drugačen odnos, v dinamiki hierarhičen.

Trenerstvo – trening in usposabljanje: Trenerji učijo, kako doseči nivo strokovnosti v določeni dejavnosti ali veščini v kratkem časovnem razponu. Pokažejo vam korake oz. postopek, da v kratkem času dosežete stopnjo znanja v neki dejavnosti ali spretnosti. Trener nenehno podpira vaš razvoj kompetence & veščine, s ciljem, da samostojno nadaljujete svojo pot razvoja.

Svetovanje: Svetovalci ponudijo klientu možnost, da prediskutira, kaj si misli o svoji težavi. Svetovalci opazujejo ”zakaj“ posamezne težave ali ovire iz preteklosti ali sedanjosti, jo želijo rešiti in tudi mimogrede ponudijo nasvet. Je strokovnjak, ki je pozvan k strokovnemu ali tehničnemu nasvetu ali mnenju. Svetovalci vam običajno dajo odgovore.

Kot ste lahko prebrali, gre za razlikovanje med pristopi in tudi namenom, ki jim sledi. In vsak od teh je učinkovit, saj je vsak namenjen specifičnemu cilju. Da pa boste znali prepoznati, kateri pristop je pravi – je odvisno od vaših potreb in želenih ciljev; »vprašanja«, ki ga je potrebno nasloviti in tudi od vašega trenutnega psihološkega stanja.

Kako pa naj vem če je coaching prava metoda, se sprašujete?

Coaching lahko izvajamo v različnih vlogah in oblikah. Zelo primeren je, ko se znajdemo v situacijah, ko se soočamo s spremembami in situacijami, ki imajo vpliv na nas, osebno, poslovno ali na organizacijo samo. Pomaga nam lahko pri izboljševanju in razvoju kompetenc, dvigu samozavesti, samopodobi, pri soočanju s strahovi pred zmago ali izgubo, s strahovi povezanimi z nami samimi, pri odpravljanju in preoblikovanju destruktivnih vedenj, ki izhajajo iz naših senčnih plati (perfekcionizem, agresija…), motivaciji, stresu, napredovanju…

Kompas za samocoaching za samopomoč

Trenutna situacija neznosno utesnjuje in navdaja z občutki tesnobe in nezadovoljstva. Odvzeti so nam pristni stiki in vsak se poskuša znajti po svoje. Enim gre bolje, drugim malo manj. Model Kompas za samo coaching sem pripravila za samo pomoč klientom, saj ponuja usmeritev, ki jo lahko uporabite, ko se znajdete v dilemi ali za vas nelagodni situaciji. Če vam bo odstiralo nove vidike in razjasnilo drugačne poglede na situacijo, je prava metoda. Če ne, je lahko izziv kompleksnejši, zahteva drugačen coaching pristop, morda pa potrebujete le recept ali pa samo nekoga, ki vas lahko sprejema brez pogojev in vam zna prisluhniti brez sprožanja refleksije.

NAVODILA:
1. Postavi si vprašanje, ki jih najdeš v nadaljevanju in napiši odgovore v zvezek.
2. Nato poleg zapisa nariši simbol, ki ponazarja esenco odgovora. Nadaljuj z naslednjim ?.
3. Če vprašanje ne prebudi nobenega impulza v tebi, pojdi na naslednjega. Ko prideš do konca, bo tvoj pogled na situacijo zagotovo drugačen in s konkretnim akcijskim načrtom.
4. Da pa bo le ta izveden, naj te simboli spominjajo na tvojo zavezo. Fotografiraj jih, sprintaj in postavi nekam, na vidno mesto (lahko jih narišeš na post listke). Naj te opominjajo in opolnomočijo. Predvsem takrat, ko zmanjka za gona. Ko potrebuješ zaveznika, da ne bi šel nazaj na stara pota.

Takšno usmerjeno vodenje procesa nam omogoči pogled iz več zornih kotov ter odpre vpoglede v naše, nam lastne ideje in rešitve za soočanje z izzivi. Da odgovori pridejo iz nas samih. In smo zanje zato pripravljeni sprejeti več odgovornosti. Tudi hitreje in aktivneje. Zagotavlja namreč našo večjo zavzetost.

Pri enostavnih izzivih je ta struktura zelo priporočljiva in jo lahko sami uporabimo kadarkoli. Ko pa so izzivi kompleksnejši priporočamo pomoč strokovnjaka, saj so v vsakem procesu skrite dinamike in sistemi, ki jih je potrebno nasloviti. Obrambni mehanizmi, ki se aktivirajo in nam nemalokrat onemogočijo, da bi naredili korak naprej, so tisto, za kar potrebujemo podporo coacha. V besedah smo močni vsi, a prava moč se pokaže v naših dejanjih. Dejanjih, ki po navadi od nas zahtevajo temeljito prevetritev. In ker je proces spremembe težak, marsikdo, če nima prave podpore, zdrsne nazaj, v cono znanega. In le strokovno oko bo znalo v takšni situaciji izbrati najadekvatnejšo metodo, da boste čim hitreje dosegli željeni cilj.

 

Jasna Knez (ACC), Leadership & Executive Coach Njeno poslanstvo je vzpostavljanje coaching kulture v organizacijah ter podpora in opolnomočenje posameznikov pri razvijanju želenih in potrebnih vedenj & veščin, ki jih potrebuje za uspešnejše življenje ter lastno realizacijo. Kot executive in timski coach Jasna prinaša v coaching odnos neposrednost, išče pod površjem izrečenega in izraženega ter izzove tam, kjer se skriva največji potencial. S svojim kreativnim pristopom naslavlja celega človeka in išče poti do bistva zadeve. Vse z namenom, da v danem času izvabi iz ljudi točno tisto, kar jih bo pripeljalo k želeni spremembi.

LN: https://www.linkedin.com/in/jasna-knez  

 

Zapis je mnenje avtorja in ne odraža nujno stališč ICF Slovenia Chapter

Tags: No tags